BIENVENU SUR VOTRE SITE     / WELKOM OP UW SITE

Les habitants du quartier Opale ont désormais ce site. Il grandira au fur et à mesure, au gré de l’énergie que chacun d’entre nous y mettra. Vous pourrez y consulter des photos de nos fêtes de rue, ou des dessins des enfants du quartier. Vous pourrez y lire des tas de renseignements utiles, ainsi que les activités du Comité de Quartier, notamment dans le cadre du Programme Quartier Durable 2011.  A l’avenir, ce site pourra contenir, outre les adresses de commerces et de professions libérales, l’horaire des bus, l’inventaire des arbres, l’annonce des travaux publics à venir, etc.
Voulez-vous partager une recette de cuisine, signaler une naissance ou un livre que vous avez aimé ou cherchez, offrir vos services de baby-sitter, voire y tenir une rubrique ou un blogue ? Contactez-nous.

WELKOM OP UW SITE

De bewoners van de Opaalwijk beschikken voortaan over hun site. Die zal groeien naarmate de energie die elk van ons erin steekt. U kan er foto’s van onze straatfeesten of tekeningen van de wijkkinderen bekijken. U zal er heel wat nuttige inlichtingen vinden, alsook de aankondiging van de activiteiten van het Wijkcomité, ook die in het kader van het programma Duurzame wijk 2011. In de toekomst kan deze site, naast de adressen van handelaars en vrije beroepen, de inventaris van de bomen herbergen of het uurrooster van de bussen, de gebruiksaanwijzing van de Cambio-stations, de laatste nieuwsjes in verband met werkzaamheden in onze straten, enz.
Wil u een lekker recept meedelen, een geboorte melden, een boek signaleren dat u tof vondt of zoekt, uw diensten aanbieden als babysitter, of zelfs een rubriek of blog verzorgen. Laat het ons weten.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen