17/3/2011 Wij wonen in een Duurzame wijk

Op woensdag 2 maart jongstleden heeft het Comité de quartier Opale-Opaal Wijkcomité met de Brusselse Minister van Leefmilieu en Stadsvernieuwing en met Leefmilieu-Brussel een handvest van Duurzame wijk ondertekend. Het ontwerp dat wij in oktober 2010 indienden werd immers door de jury van Leefmilieu-Brussel goed bevonden. Gedurende een jaar krijgt onze wijk een werkingsbudget, de steun van een begeleidster en van deskundigen alsook technische en financiële steun om projecten van algemeen belang voor de wijk te verwezenlijken.

Kortom: troeven om onze wijk nog te verbeteren in samenhorigheid en solidariteit. De ideeën worden gerealiseerd volgens de wensen van de bevolking. U vindt al vele inlichtingen over dit project in het nieuwe luik Duurzame wijk van deze website.

Hou reeds de datum van 3 april vrij : wij houden in de namiddag ons Lentefeest in de lokalen van de Gemeentelijke school 13 (Roodebeeklaan 103) . Wij zullen de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en te praten over de toekomst van de wijk.

Print

This entry was posted in Actualiteit. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen