Overlijden

Wij vernemen het overlijden, op 6 december jongstleden, van de heer Nicolas Jageneau, pionier in de audiovisuele sector in België en gedurende lange tijd bewoner van het de Jamblinne de Meuxplein. Hij heeft gedurende jaren geijverd voor de renovering van het plein.

Print

This entry was posted in Kortjes. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen