Voorstelling van de projecten van algemeen belang voor de wijk.

9.12.11   Op aanstaande maandag 12 december wordt op het secretariaat van het Wijkcomité Opale-Opaal het platform van de projecten van algemeen belang die het comité in het kader van haar jaar Duurzame wijk zal indienen bij Leefmilieu Brussel voor het bekomen van subsidies ter verwezenlijking van die projecten. Deze werden de laatste maanden uitgewerkt door talrijke vergaderingen en regelmatige contacten met de bewoners. Zij worden deze maandag vanaf 19h30 uitgenodigd hun opinie te uiten over en steun te betuigen aan de projecten die thema’s behandelen inzake duurzame voeding, afvalbeheer, valorisering van het natuurlijk erfgoed, energie, ecoconsumptie en versterking van de sociale banden. Vergadering : Opaallaan 11.

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen