(H)eerlijk ontbijt

Om samen te vallen met de Week van de Fairtrade, worden de gekende Oxfam-ontbijten dit jaar in oktober gehouden.

Op zondag 13 oktober kunt u zich tussen 8h30 en 12h30 voor een lekker en gezond ontbijt begeven naar de Georges Primoschool, Landbouwstraat 48.

Wedden dat u er veel Opalianen ontmoet?

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen