14.10.2014 Info-vergaderingen voor buurtbewoners Reyersviaduct

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit houdt volgende week informatievergaderingen over het slopen van de Reyersviaduct.

Die vergaderingen vinden plaats in het Congrescentrum Diamant, Reyerslaan 80, op maandag 20 oktober om 20h en op woensdag 22 oktober om 10h. Minister Pascal Smet en de projectleider vertellen u de huidige stand van zaken en de plannen. Tevens zullen ze de vragen van het publiek beantwoorden.

U vindt alle inlichtingen in dit document, dat u eerstdaags in uw brievenbus zult vinden.

Wij herinneren u eraan dat het wijkcomité in zijn schoot een groep heeft opgericht om het project van afbraak en heraanleg nauw op te volgen. Indien u uw steentje wil bijdragen en lid worden van de groep, schrijf naar mobili@opale-opaal.be.

Print

This entry was posted in Actualiteit, werkzaamheden. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen