Onze wijk bedreigd

We hebben al geschreven over het project van een bouwpromotor drie torens op te richten aan het de Jamblinne de Meuxplein, in de plaats van het gebouw dat vroeger gebruikt werd door diensten van de Federale Politie. Het openbaar onderzoek van twee weken loopt van 27 mei jl. tot aanstaande vrijdag 10 juni.

We hebben het dossier (meer dan 500 bladzijdes) bestudeerd en geloven dat dit NewTonproject zeer schadelijk is voor de wijk: die drie torens (55m, 42m en 27m hoog) kunnen niet harmonieus samengaan met de bestaande gebouwen van onze residentiële wijken. Problemen van schaduw, wind, mobiliteit, noem maar op enz. Achter het gebouw zou meer dan een kwart van het park verdwijnen en bomen die op de lijst van het Brussels Gewest van merkwaardige bomen staan, worden gekapt. Zelfs een beschermde boom zal niet lang overleven. Ook bestaat een groot risico op sneeuwbaleffect: als dit project er komt, zullen in de volgende jaren verscheidene aanvragen voor hoogbouw op het de Jamblinneplein, in Kortenberg-, Roodebeek- en zelfs Opaallaan het licht zien. Hoogbouw zal moeten in het Brusselse maar niet in bestaande residentiële wijken. Als u wil weten hoe meehelpen aan het verzet tegen dit project, lees het volgende artikel.

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen