Wijkfeest : save the date.

Naar goede jaarlijkse gewoonte vindt het wijkfeest plaats de tweede zondag van september. Voor de elfde editie betekent dit zondag 11 september 2016. Hou de datum vast vrij. Aarzel niet ons suggesties of voorstellen tot hulp reeds mee te delen.

Print

This entry was posted in NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen