Halloweenwandeling

Voor het zesde opeenvolgende jaar organiseren we een Halloweenavond op 31 oktober. Het voornaamste doel is de kinderen de gelegenheid te bieden in groep de Halloweenwandeling van gebouw tot gebouw te verrichten. Het Comité en ouders begeleiden de kinderen voor meer veiligheid. Op deze wijze worden de bewoners niet de hele avond lang overstelpt met bellende kinderen en ook kennen de kinderen elkaar aldus beter. Gezien het groot succes, en ook opdat de avond niet te lang zou duren, organiseren we twee groepen van kinderen die door verschillende straten van de wijk wandelen. We zouden trouwens de activiteit nog de volgende jaren willen uitbreiden met wandelingen in de Diamantlaan en de Emile Maxlaan: bewoners van die lanen die belangstelling hebben om een dergelijke wandeling te organiseren mogen gerust contact opnemen.

De kinderen komen samen om 18h op de zetel van het Comité, Opaallaan 11 en kort daarna vertrekken de twee stoeten. Het is de gewoonte dat alle kinderen op het einde van de wandeling terug samenkomen op de zetel en er al hun verzamelde snoep samen op een hoop plaatsen: de snoep wordt dan gelijk verdeeld onder allen.

Voor meer inlichtingen: 02 230 0188.

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen