Newton: vervolg van het feuilleton

by Bob | 31 octobre 2018 1 h 33

In onze vorige Newsletter lichtten wij u in over het beroep dat ingesteld werd door het Collectief 1727, bestaande uit verscheidene wijkcomités, waaronder Opale-Opaal, en buurtbewoners, tegen de milieuvergunning die in juli verleend werd aan de bouwpromotor die een gigantisch gebouwencomplex overweegt aan het de Jamblinne de Meuxplein. Dit beroep werd op 22 oktober jl. gepleit en de beslissing van het Beroepscollege wordt verwacht op 26 november.

Source URL: http://www.opale-opaal.be/2018/newton-vervolg-van-het-feuilleton-2/