Nieuwe webmaster

Wegens beroepsheroriëntering en gebrek aan tijd, heeft de webmaster, die onze website gecreëerd en geleid heeft, zijn medewerking stopgezet. Wij danken hem voor zijn jarenlange inspanningen. Nu werd een opvolger gevonden en in de komende weken en maanden zal de website opgefrist en hernieuwd worden. Iedereen die wil meewerken door het schrijven van artikels, het suggereren van ideeën of meedelen van nieuwsjes, documenten of foto’s van de wijk, mag contact opnemen (info@opale-opaal.be / Opaal 11 / 02 230 0188).

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen