Workshop Natuur op het wijkfeest

Sinds verleden jaar kent u het project Burgerfruitgaard dat beoogt de burgers meer te betrekken in de verbetering van van de natuur in de stad in de Opaalwijk.
Vele workshops werden in de wijk georganiseerd (stadsvergroening, aanplanten fruitbomen en planten, snoei-ateliers, enz.). Talrijke fruitbomen, -struiken en -planten werden in tuinen en scholen geplant, zaodat buurtbewoners,natuurliefhebbers en scholieren geleerd hebben wijl ze zelf werkten aan een schonere buurt. In de Opaallaan, waar talrijke bomen moesten worden gekapt, hebben de bewoners hun boomputten geherinvesteerd door het planten van honingbloemen, bouwen van omheiningen met hout gehaald bij de Groendienst van de gemeente, en het plaatsen van insectenhotels.
Tijdens het wijkfeest van nu zondag 9 september zal onze partner, het Centrum voor Stadsecologie, aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden en een nieuwe workshop te houden.

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen