Opaliaanse Garage sale

Uw wijkcomité wil graag op zondag 12 mei een lentebrocante organiseren volgens de “garage sale” formule, dus in uw garage, inkom of voorste kamer van uw woning

Vooraleer ons voor dit project verder in te zetten willen wij graag weten:

  • of u graag uw garage of een vertrek in uw woning wenst open te stellen van 10h tot 17h (of minder, naar keuze) om uw tweedehandsspullen te verkopen.
  • of u interesse heeft in de aankoop van tweedehandsspullen bij de deelnemende buurtbewoners

Wij danken u uw belangstelling per e-mail aan kris@opale-opaal.be te laten kennen, met aanduiding van uw adres en nemen dan contact op met u voor nadere inlichtingen.

Print

This entry was posted in Actualiteit, NewsLetterNL. Bookmark the permalink.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen