Actualiteit

Fête de quartier – Wijkfeest

Print

Openluchtbioscoop op het de Jamblinne de Meuxplein op 7 juli

Zoals elk jaar in de zomer wordt in Schaarbeek, in onze Opaalwijk, een film in open lucht vertoond. Op zondag 7 juli 2019 kunt u op het de Jamblinne de Meuxplein, zodra de avond gevallen is, omstreeks 22h10, kijken naar de film A mon âge, je me cache encore pour fumer van de Algerijnse auteur en actrice Rayhanna. De film won de Grote Prijs op het Festival van de Mediterraanse Film van Brussel 2017. De film is niet in het Nederlands ondertiteld. Vooraf, vanaf 18h, zijn er animaties voor jong en oud.

Print

Lijst van de deelnemers aan de binnenbrocante

av. Adolphe Lacomblél. 17

av. Adolphe Lacomblél. 18

av. Adolphe Lacomblél. 62            

av. Adolphe Lacomblél. 74

av. du Diamantl. 109

av. du Diamantl. 171

r. Léon Frédéricstr. 22

r. Léon Frédéricstr. 36

r. Léon Frédéricstr. 45

r. Victor Hugostr. 170

r. Victor Hugostr. 215                     

r. Victor Hugostr. 225

av. de l’Opale-Opaall. 9

av. de l’Opale-Opaall. 11

av. de l’Opale-Opaall. 15

av. de l’Opale-Opaall. 71

av. de l’Opale-Opaall. 84

av. de l’Opale-Opaall. 97

av. de l Opale-Opaall. 106

av. de l’Opale-Opaall. 115

av. de l’Opale-Opaall. 117

av. de l’Opale-Opaall. 121

Print

Opaliaanse Garage sale (2)

De binnenbrocante vindt plaats op zondag 26 mei, dag van de verkiezingen.

Print

Opaliaanse Garage sale

Uw wijkcomité wil graag op zondag 12 mei een lentebrocante organiseren volgens de “garage sale” formule, dus in uw garage, inkom of voorste kamer van uw woning

Vooraleer ons voor dit project verder in te zetten willen wij graag weten:

  • of u graag uw garage of een vertrek in uw woning wenst open te stellen van 10h tot 17h (of minder, naar keuze) om uw tweedehandsspullen te verkopen.
  • of u interesse heeft in de aankoop van tweedehandsspullen bij de deelnemende buurtbewoners

Wij danken u uw belangstelling per e-mail aan kris@opale-opaal.be te laten kennen, met aanduiding van uw adres en nemen dan contact op met u voor nadere inlichtingen.

Print

Halloweenwandeling

Voor het zesde opeenvolgende jaar organiseren we een Halloweenavond op 31 oktober. Het voornaamste doel is de kinderen de gelegenheid te bieden in groep de Halloweenwandeling van gebouw tot gebouw te verrichten. Het Comité en ouders begeleiden de kinderen voor meer veiligheid. Op deze wijze worden de bewoners niet de hele avond lang overstelpt met bellende kinderen en ook kennen de kinderen elkaar aldus beter. Gezien het groot succes, en ook opdat de avond niet te lang zou duren, organiseren we twee groepen van kinderen die door verschillende straten van de wijk wandelen. We zouden trouwens de activiteit nog de volgende jaren willen uitbreiden met wandelingen in de Diamantlaan en de Emile Maxlaan: bewoners van die lanen die belangstelling hebben om een dergelijke wandeling te organiseren mogen gerust contact opnemen.

De kinderen komen samen om 18h op de zetel van het Comité, Opaallaan 11 en kort daarna vertrekken de twee stoeten. Het is de gewoonte dat alle kinderen op het einde van de wandeling terug samenkomen op de zetel en er al hun verzamelde snoep samen op een hoop plaatsen: de snoep wordt dan gelijk verdeeld onder allen.

Voor meer inlichtingen: 02 230 0188.

Print

Foto’s wijkfeest 2018

Het wijkfeest 2018, reeds de 13de editie, was een groot succes : de zon en uw goed humeur waren op de afspraak. Aangename vaststelling: het aantal kinderen groeit elk jaar gestadig aan.

De foto’s van dit feest werden onlangs op de website geplaatst. U kan ze bekijken via volgende link: http://www.opale-opaal.be/straatfeest-2018/ . U kan ook exemplaren op fotopapier bestellen.

Print

Oxfam-ontbijt

Op zondag 18 november, tussen 8h30 en 12h30, kunnen alle bewoners van de Opaalwijk zich begeven naar de G. Primo-school, Landbouwstraat 46 te Schaarbeek om er een lekker, duurzaam en billijk ontbijt te benutten, dat, zoals elk jaar, georganiseerd wordt door Oxfam-Wereldwinkels.

Print

Newton: vervolg van het feuilleton

In onze vorige Newsletter lichtten wij u in over het beroep dat ingesteld werd door het Collectief 1727, bestaande uit verscheidene wijkcomités, waaronder Opale-Opaal, en buurtbewoners, tegen de milieuvergunning die in juli verleend werd aan de bouwpromotor die een gigantisch gebouwencomplex overweegt aan het de Jamblinne de Meuxplein. Dit beroep werd op 22 oktober jl. gepleit en de beslissing van het Beroepscollege wordt verwacht op 26 november.

Print

Operatie netheid op het de Jamblinne de Meuxplein.

Om de bevolking aan te zetten tot meer respect voor de wijk, heeft het Comité in juni enkele affiches geplaatst om het sluikstorten op het de Jamblinne de Meuxplein te bestrijden.

Print

Workshop Natuur op het wijkfeest

Sinds verleden jaar kent u het project Burgerfruitgaard dat beoogt de burgers meer te betrekken in de verbetering van van de natuur in de stad in de Opaalwijk.
Vele workshops werden in de wijk georganiseerd (stadsvergroening, aanplanten fruitbomen en planten, snoei-ateliers, enz.). Talrijke fruitbomen, -struiken en -planten werden in tuinen en scholen geplant, zaodat buurtbewoners,natuurliefhebbers en scholieren geleerd hebben wijl ze zelf werkten aan een schonere buurt. In de Opaallaan, waar talrijke bomen moesten worden gekapt, hebben de bewoners hun boomputten geherinvesteerd door het planten van honingbloemen, bouwen van omheiningen met hout gehaald bij de Groendienst van de gemeente, en het plaatsen van insectenhotels.
Tijdens het wijkfeest van nu zondag 9 september zal onze partner, het Centrum voor Stadsecologie, aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden en een nieuwe workshop te houden.

Print

Boekenprogramma in Théâtre 140

Het welgekende Théâtre 140 (Eugène Plaskylaan 140) begint het nieuwe seizoen met een eerbetoon aan het boek. Sinds de zomer werden boekboxen in de wijk verspreid. Verscheidene activiteiten vinden plaats in de maand september : literaire wandeling door de wijk, schrijfateliers, een slamavond, en op 29 september, een lees- en voorleesavond met de crème de la crème van de Franstalige Belgische auteurs. Het programma van A vos livres, en het programma van het hele seizoen zijn (in het Frans) te raadplegen op de website van Théâtre 140.

Print

Theater L’Os à moelle

Het andere theater van de wijk, L’Os à Moelle (‘De mergpijp’) begint aan een nieuw seizoen : het 59ste al! Heel wat nieuwigheden staan op het programma dat hier kan gelezen worden.

Print

Newton: vervolg van het feuilleton

Na het ronduit negatief advies van de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek over het tweede project voor een gebouwencomplex tussen het de Jamblinne de Meuxplein en het park Juliette Herman, was het te hopen dat de bouwpromotor een derde project voorstelt dat meer rekening hield met de behoeften van de wijk. Tegen de verwachtingen in verleende het Brussels Gewest, nu alleen aan zet,  een milieuvergunning. Dit wordt opgeschort zolang er ook geen bouwvergunning wordt verleend. Het Collectief 1727, samengesteld uit verscheidene wijkcomités (waaronder Opale-Opaal) en verenigingen van buurtbewoners heeft beslist in beroep te gaan en hoopt dat ook de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek zich bij het verzet voegen.

Print

Nieuwe webmaster

Wegens beroepsheroriëntering en gebrek aan tijd, heeft de webmaster, die onze website gecreëerd en geleid heeft, zijn medewerking stopgezet. Wij danken hem voor zijn jarenlange inspanningen. Nu werd een opvolger gevonden en in de komende weken en maanden zal de website opgefrist en hernieuwd worden. Iedereen die wil meewerken door het schrijven van artikels, het suggereren van ideeën of meedelen van nieuwsjes, documenten of foto’s van de wijk, mag contact opnemen (info@opale-opaal.be / Opaal 11 / 02 230 0188).

Print

Herinnering: wijkfeest nu zondag

U kent de datum sinds lange tijd. Dit jaar opnieuw, en voor de dertiende maal, vinden we de traditie terug van ons wijkfeest op de tweede zondag van de maand september. Zoals altijd zorgt het Wijkcomité Opale-Opaal Comité de quartier voor tafels, stoelen, eten, drank en animaties. En u, u brengt uw goed humeur en, indien mogelijk, een dessert of taart, liefst huisgebakken of representatief van de streek waarvan u afkomstig bent.

Zoals al onze activiteiten, staat het feest open voor Augusten, Diamantairs, Fredericalen, Gecombleerden, Hugolianen, Maximalisten, Meojamblinnezen, Opalianen, Plaskyci, Rodebekers, maar ook Rassonalisten, Linthoutsiders, en al onze en hun vrienden.

Het feest vindt plaats in het stuk van de Opaallaan tussen de Victor Hugostraat en de Diamantlaan, alsook in de Léon Frédéricstraat. Dit stuk en die straat zijn afgesloten voor het verkeer op zondag 9 september.

Het feest start om 11h30. Een welkomdrinkg wordt u aangevoden door het Comité. Maar al wie wil komen helpen met het opstellen van tenten, stoelen, tafels en spelen, is welkom vanaf 9h30 op de hoek Opaal-Léon Frédéric.

Print

Groot succes

Het project Burgerfruitgaard (zie artikel in onze vorige Nieuwsbrief) kent een groot succes.  Drie info- en adviesvergaderingen zijn al achter de rug; een derde plantworkshop vindt dit weekeind plaats. Reeds 25 eigenaars of huurders uit de tien straten en lanen van onze Opaalwijk hebben fruit- of -struiken geplant in hun tuin of op hun terras of zullen dit eerstdaags doen. De gemeenschap Burgerfruitgaard bestaat nu in de wijk en groeit nog. Daarbij zijn al drie scholen uit de Opaalwijk die deelnemen en meerdere pedagogische workshops werden er al gehouden of staan op til.

Print

Opale Opaal’s got talent

image opgt1De wijk is ongeduldig uw talenten te ontdekken.

Vervoeg uw buren die al ingeschreven zijn voor de talentenjacht Opale-Opaal’s got talent tijdens het wijkfeest nu zondag 10 september.

Inlichtingen en inschrijvingen: klik hier

Print

Opale-Opaal’s got talent

Voor de twaalfde editie van het wijkfeest, heeft het Juniorsteam van het wijkcomité Opale-Opaal’s got talent bedacht, een talentenjacht die open staat voor ALLE leeftijden. Het volstaat uw talent te komen voorstellen in de hoop een van onze prijzen in de wacht te slepen. Of u nu een deuntje zingt, danspasjes toont, een goocheltruuk of een acrobatentoer uithaalt, meester bent in het koordjesspringen of zeepbelblazen, kom uw ongelofelijk talent demonstreren. De wijk wacht op u.

Uw optreden zal niet langer zijn dan 5 minuten. Wij vragen ouders hun kind van minder dan 8 jaar te vergezellen.

Om in te schrijven (of meer inlichtingen), stuurt u een e-mail naar talent@opale-opaal.be met aanduiding van uw naam en het soort nummer dat u wenst op te voeren. Inschrijving op de dag zelf van het wijkfeest zal ook mogelijk zijn.

Print

Twaalfde wijkfeest op 10 september 2017

Ook dit jaar, wel voor de twaalfde maal al,  houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Naar goede gewoonte verschaft het Opale-Opaal wijkcomité tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart, liefst home-made of typisch voor de streek waarvan u afkomstig bent.

Voor de kinderen: behendigheidsparcours voor jonge fietsers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen en allerlei spelen. Dit jaar een nieuwigheid dank zij sponsoring van de wijkkruidenier Routos : een springkasteel voor -12jarigen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt dit jaar georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat. Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h30 met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 9h30 op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Print

Wijkfeest op 11 september 2016

Ook dit jaar houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Naar goede gewoonte verschaft het Opale-Opaal wijkcomité tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart, liefst home-made of typisch voor de streek waarvan u afkomstig bent.

Voor de kinderen: behendigheidsparcours voor jonge fietsers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen en allerlei spelen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt dit jaar georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat. Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 9h30 op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Print

Onze wijk bedreigd

We hebben al geschreven over het project van een bouwpromotor drie torens op te richten aan het de Jamblinne de Meuxplein, in de plaats van het gebouw dat vroeger gebruikt werd door diensten van de Federale Politie. Het openbaar onderzoek van twee weken loopt van 27 mei jl. tot aanstaande vrijdag 10 juni.

We hebben het dossier (meer dan 500 bladzijdes) bestudeerd en geloven dat dit NewTonproject zeer schadelijk is voor de wijk: die drie torens (55m, 42m en 27m hoog) kunnen niet harmonieus samengaan met de bestaande gebouwen van onze residentiële wijken. Problemen van schaduw, wind, mobiliteit, noem maar op enz. Achter het gebouw zou meer dan een kwart van het park verdwijnen en bomen die op de lijst van het Brussels Gewest van merkwaardige bomen staan, worden gekapt. Zelfs een beschermde boom zal niet lang overleven. Ook bestaat een groot risico op sneeuwbaleffect: als dit project er komt, zullen in de volgende jaren verscheidene aanvragen voor hoogbouw op het de Jamblinneplein, in Kortenberg-, Roodebeek- en zelfs Opaallaan het licht zien. Hoogbouw zal moeten in het Brusselse maar niet in bestaande residentiële wijken. Als u wil weten hoe meehelpen aan het verzet tegen dit project, lees het volgende artikel.

Print

Sloop Reyersviaduct

Nu woensdagavond: infovergadering over de sloop van de Reyersviaduct.

Details : Réunion info demolition Reyers Sloop infovergadering

Print

Kunstevenementen in aantocht

Tijdens het weekeind van 26 en 27 september, alsook het volgende van 3 en 4 oktober, vindt Art 1030 plaats, het driejaarlijks kunstgebeuren waarbij de kunstenaars de deuren van hun woonst of atelier openzetten voor kunstliefhebbers en andere geïnteresseerde bezoekers.

In onze Opaalwijk zijn vijf deelnemende kunstenaars, met wiens werken u op zaterdag en zondag van 14h tot 18h kunt kennis maken. De volledige lijst met adressen vindt u op de website www.art1030.be.

Dat eerste weekeind van oktober vindt ook het Schaarbeekse luik van de Biënnale van Art nouveau en Art deco plaats. Vier gebouwen in onze wijk nemen deel : het huis Aernaut (August Reyerslaan), het Herrerohuis (Opaallaan), het Seulenhuis (Emile Maxlaan) en de Gemeentelijke school nr. 13-Atheneum Fernand Blum. Daarenboven wordt in de overdekte koeren van deze schoolgebouwen de 2de Beurs van Art nouveau- en Art deco-voorwerpen georganiseerd. Niet te missen! Extra inlichtingen en inschrijvingen, ook voor de fiets- en wandelrondleidingen: www.biennale-art-nouveau.be.

Print

27.04.2015 Meer info over het bouwproject aan het de Jamblinne de Meuxplein

Zoals reeds aangekondigd in deze rubriek wenst een bouwpromotor torens te bouwen tussen de Newtonstraat en het de Jamblinne de Meuxplein, ter vervanging van het gebouw waar zolang de Federale politie kantoren hield. Als u de presentatiebrochure (enkel in het Frans) van de promotor wil lezen, kan u hier klikken.

Een infovergadering wordt door de bouwpromoter georganiseerd op woensdag 29 april van 18h tot 21h in de Espace Diamant, Auguste Reyerslaan 80.

Wedden dat we er veel bewoners van de Opaalwijk zullen zien?

Print

26/3/2015 Earth Hour

Zal de oproep van het WWF (Wordl Wildlife Fund) nu zaterdag 28 maart de lichten te doven tussen 20h30 en 21h30 weer massaal gevolgd worden? Het is waarschijnlijk want het succes van dit in 2007 gestart initiatief is elk jaar hard gestegen.

Al in 2010 hebben meer dan 4.000 steden deelgenomen, verspreid over 125 landen. Steden als Rome, Parijs, New York, Manilla, en tal van beroemde monumenten doofden hun lichten: de piramides van Egypte, de Verboden Stad in Peking, het vredesmonument in Hiroshima in Japan, Times Square in New York…

In België werden de lichten gedoofd bij 750.000 gezinnen, maar ook in 324 steden en gemeenten, en 671 bedrijven, waaronder Coca Cola, Allianz, PricewaterhouseCoopers, HSBC, IKEA, Canon, Hilton en McDonalds. Een enorm succes!

Earth Hour is dus in enkele jaren uitgegroeid tot de grootste actie in de strijd tegen de klimaatverandering, op internationaal niveau maar ook in België.

En in de Opale-Opaalwijk ?

Print

12.11.2014 Wijzigingen in zicht op het de Jamblinne de Meuxplein?

Is het grote gebouw aan de Notelaarstraat dat tot enige tijd geleden gebruikt werd door twee diensten van de Federale politie, veroordeeld tot verdwijnen?
Blijkbaar wel, als we afgaan op de almaar groeiende geruchten in de wijk en op de documenten die onze ploeg heeft kunnen verzamelen.

Het is rond 1870 dat daar, op de hoek van de Kortenberglaan en de Notelaarstraat, een weeshuis voor meisjes werd opgericht dat meer dan 100 jaar heeft bestaan. Sommie bejaarde inwoners van de wijk herinneren zich nog dat oude massieve gebouw, een werk van de Brussels-Molenbeekse architect Jean-Frédéric Vanderrit (1823-1882), dat in het begin van de jaren 1980 afgebroken werd. Het werd vervangen door een verwezenlijking van de architecten Fernand De Smet (°1946) & Kevin Whalley. De laatste wil van Juliette Herman – Home Juliette Herman was de laatste naam van het weeshuis – werd nageleven : de tuin van het weeshuis werd bewaard en opengesteld voor het publiek. Het is nu het Juliette-Hermanpark met ingang aan de Newtonstraat en aan het Geuzenplein, wel bekend bij hondeneigenaars die er hun viervoeter vrij kunnen laten lopen.

Zodra bekend werd dat de Federale politie het gebouw ging verlaten, heeft de eigenaar, AG Real Estate (voorheen Fortis Real Estate) een besloten wedstrijd ingericht voor de heraanleg van de site met passieve middelgrote woningen, waaronder een toren van 15 verdiepingen. De voorziene ruimte voor woning bedraagt tussen 18.000 en 24.000 m².
Ook wereldbefaamde architecten, zoals Daniel Libeskind en Willem-Jan Neutelings, zouden een uitnodiging ontvangen hebben of deelgenomen hebben.
De Belgische ontwerpen die wij tot nu hebben kunnen terugvinden zijn de volgende :

Bureau Jaspers-Eyers
http://www.jaspers-eyers.be/jamblinne-de-meux

Samyn & Partners
http://samynandpartners.be/portfolio/594-jamblinne-de-meux-high-density-housing-for-ag-real-estate/

De Smet & Whalley
http://www.dsw.be/#/en/news

Pierre Lallemand
http://www.pierrelallemand.com/main.html#/NEWS/NEWS/Urbanisme (video, te bekijken vanaf 23’45’’)

Het blijkt dat vele persoonlijkheden op het gebied van urbanisme in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest – waaronder de Bouwmeester van het Gewest – over dit project gehoord werden, wat zou kunnen betekenen dat naar de stem van wijkbewoners en buren minder zou geluisterd worden.

Iedereen die bijkomende informatie heeft wordt dringend verzocht te mailen naar pierre-dangles@opale-opaal.be. We beloven u op de hoogte te houden van verdere inlichtingen of ontwikkelingen.

Ik dank Pierre Blanche, medewerker Opale-Opaal, en Marie-Christine Blanche, bewoonster van het de Jamblinne de Meuxplein (homoniemen maar geen familie) voor sommige inlichtingen voor dit artikel.

Pierre Dangles

Print

14.10.2014 Info-vergaderingen voor buurtbewoners Reyersviaduct

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit houdt volgende week informatievergaderingen over het slopen van de Reyersviaduct.

Die vergaderingen vinden plaats in het Congrescentrum Diamant, Reyerslaan 80, op maandag 20 oktober om 20h en op woensdag 22 oktober om 10h. Minister Pascal Smet en de projectleider vertellen u de huidige stand van zaken en de plannen. Tevens zullen ze de vragen van het publiek beantwoorden.

U vindt alle inlichtingen in dit document, dat u eerstdaags in uw brievenbus zult vinden.

Wij herinneren u eraan dat het wijkcomité in zijn schoot een groep heeft opgericht om het project van afbraak en heraanleg nauw op te volgen. Indien u uw steentje wil bijdragen en lid worden van de groep, schrijf naar mobili@opale-opaal.be.

Print

02.10.2014 (H)Eerlijk ontbijt

Op zondag 12 oktober kunt u zich tussen 8h30 en 12h30 voor een lekker en gezond Oxfamontbijt begeven naar de Georges Primoschool, Landbouwstraat 48.
Wedden dat u er veel bewoners uit de Opaalwijk ontmoet?

Voor meer inlichtingen, klik hier

Print

21.09.2014 Overdekte rommelmarkt in de Gemeenteschool 13

Wij bieden graag plaats aan een mededeling van de Gemeenteschool 13: Komt wat wandelen of uw voorwerpen, kledingstukken of speelgoed verkopen in de uitzonderlijk architecturale omgeving van onze school op zaterdag 11 oktober vanaf 9h.
Snacks ter plaatse voorradig
Prijs voor een stand: 10 €
Reservering op 02 / 734 34 63
Adres van de rommelmarkt: Gemeenteschool nr. 13, Roodebeeklaan 13, 1030 Schaarbeek

Print

15.09.2014 Opendeurdag in Cabaret Os à moelle

Nu zaterdag 20 september organiseert het befaamd cabaret L’Os à moelle, Emile Maxlaan 153, een opendeurdag om het nieuw programmaseizoen voor te stellen. De deuren openen om 13 h en de shows en spektakels volgen elkaar op tot in de vroege uurtjes. Voor meer inlichtingen (in het Frans): klik hier.

Print

26.07.2014 Wijkfeest op 14 september

Ook dit jaar houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Naar goede gewoonte verschaft het Opale-Opaal wijkcomité tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart, liefst home-made of typisch voor de streek waarvan u afkomstig bent.

Voor de kinderen: behendigheidsparcours voor jonge fietsers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen en allerlei spelen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt dit jaar georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat. Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 9h30 op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Print

27.06.2014 Preventie

Op 1 juli wordt in onze wijk een vergadering gehouden met de Preventiepolitie. Inlichtingen (in het Frans): klik hier

Print

8.5.2014 Nieuwe openingsuren bij BeO

Goed nieuws voor al wie van bio-voedsel houdt : het restaurant BeO, welbeken etablissement in de Roodebeeklaan, opent voortaan ook ‘s avonds, van woensdag tot zaterdag, tot 22h (De keuken stopt om 21h30).

Print

24.04.2014 Opening van een naai-atelier

Aanstaande zondag 26 april  opent in de Emile Maxlaan 139

een naai-atelier. Of u nu zin heeft in het leren naaien of u graag in groep naaiwerk wil plegen, voortaan kunt u hier terecht. De inhuldiging vindt plaats om 13h30. Voor meer info: klik hier (informatie in het Frans) of bel naar 02 734 49 40.

Print

28.03.2014 Beelden van onze wijk op TV

Télé Bruxelles, de Franstalige regionale zender van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opende zijn joernaal van vrijdag 28 maart 2014 met een reportage gewijd aan  het verzet van heel wat wijkbewoners tegen het project van plaatsing van GSM-antennes op een bandengarage in de Roodebeeklaan.

Voor hen die deze korte reportage willen bezien: klik hier, lees de aldus bekomen bladzijde en zie het filmpje.

Print

08.12.2013 Dennenbomen in de wijk

Voor het vierde opeenvolgende jaar verfraait het Wijkcomité Opale-Opaal tijdens de eindejaarsdagen de Opaalwijk met dennenbomen en worden de bewoners van de wijk, kinderen voorop, uitgenodigd die bomen te versieren. Op zondag 8 december hebben enkele vrijwilligers de bomen geplaatst:

1° op het de Jamblinne de Meuxplein, over het huis nummer 12;

2° in de Émile Maxlaan, vlakbij de British International School;

3° in het laatste stuk van de Opaallaan, voor het appartementsgebouw van het nummer 119;

4° op de hoek van de Adolphe Lacomblélaan en de Diamantlaan;

5° voor het huis, nummer 156, in de Diamantlaan, dicht bij de bushalte;

6° op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan;

7° in de driehoek op de hoek van de Victor Hugostraat en de Adolphe Lacomblé- en Roodebeeklaan;

8° voor het huis nummer 30 van de Opaallaan;

9° op de hoek van de Victor Hugostraat en de Opaallaan, voor het nummer 188 van de straat ;

Deze activiteit is mogelijk dat zij de steun van de schepen voor Tewerkstelling, Middenstand, de heer Etienne Noël, en zijn team.

Foto’s zullen in onze Fotogalerij gepubliceerd worden binnen enkele dagen, na de versiering door groot en klein uit de wijk.

Print

21.11.2013 Tentoonstelling Borduurwerk

Een sympathieke wijkbewoonster organiseert in haar appartement een tentoonstelling van borduurwerk van een groepje vrouwen uit Bethlehem.

Als u houdt van warme kleuren en traditionele motieven (en eventueel kleine cadeautjes wil kopen voor uw geliefden) wordt u nu vrijdag en dit weekeind hartelijk onthaald bij L’Ecluse, Opaallaan 113.

De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag 22 november van 14h tot 22h en op zaterdag 23 en zondag 24 november, telkens van 10h tot 22h.

Print

Roodebeeklaan gesloten dit weekeind

10/10/2013 Van zaterdagmorgen 12 oktober 6h tot zondagavond 13 oktober 22h is de Roodebeeklaan gesloten tussen de Victor Hugostraat en de August Reyerslaan. De klinkers die er liggen, worden gevaarlijk en houden het deze winter zelfs niet meer uit : ze worden nu weggenomen en vervangen door asfalt.

De bussen 28 en 79 worden omgeleid.

Voor de halte DE JAMBLINNE DE MEUX richting SCHUMAN of BRABANCONNE begeeft u zich naar de halte Eugène Plaskylaan 10.

Voor de halte DIAMANT richting KONKEL begeeft u zich naar de halte Diamantlaan 205.

Voor de halte DIAMANT richting SCHUMAN begeeft u zich naar de halte

Voor de halte DIAMANT richting SCHUMAN begeeft u zich naar de halte Auguste Reyerslaan 143

Voor de halte DIAMANT richting BRABANCONNE begeeft u zich naar de halte Diamantlaan over het nummer 199.

Voor de halte VICTOR HUGO richting KRAAINEM of KONKEL begeeft u zich naar de halte Eugene Plaskylaan 71.

Voor de halte VICTOR HUGO richting SCHUMAN of BRABANCONNE  begeeft u zich naar de halte Eugène Plaskylaan 94.

Print

Een logo voor de wijk

Meer dan veertig laatstejaarsstudenten van een school voor grafici hebben als eindwerk de opdracht gekregen een logo te ontwerpen voor de Opaalwijk. Vele van die studenten hebben er met hart en ziel én creativiteit én respect voor de briefing aan gewerkt. Het wijkcomité heeft een eerste selectie gemaakt die u voorgesteld wordt. Inderdaad, u, bewoners van de wijk, kiest het logo van de Opaalwijk. Om te stemmen, gaat u naar de pagina Logo.

Wij verzoeken de bewoners die reeds tijdens het wijkfeest hebben gestemd, geen tweede maal te stemmen via deze elektronische weg.

Het resultaat van de verkiezing wordt u medegedeeld in de volgende newsletter en zal op onze volgende affiches verschijnen.

Print

(H)eerlijk ontbijt

Om samen te vallen met de Week van de Fairtrade, worden de gekende Oxfam-ontbijten dit jaar in oktober gehouden.

Op zondag 13 oktober kunt u zich tussen 8h30 en 12h30 voor een lekker en gezond ontbijt begeven naar de Georges Primoschool, Landbouwstraat 48.

Wedden dat u er veel Opalianen ontmoet?

Print

12 09 2013 Een nieuw beeldhouwwerk op het de Jamblinne de Meuxplein ?

Sinds 12 september versieren talrijke rode bollen van verschillend formaat  het de Jamblinne de Meuxplein, dicht bij de Boca de Luna-fontein. Die bollen beelden een koralen halssnoer uit, typisch symbool van  Malopolska, de Poolse regio waarvan Krakau de hoofdstad is. Enkele bollen verbergen promotie voor deze regio. Het halssnoer is te bezichtigen tot 22 september.

Print

Zolder- en kelderopruiming?

2eeth-image_vide_grenier1nlWenst u de projecten in de wijk te steunen?

Schenk ons uw oude kleren, speelgoed, vazen en andere snuisterijen (in goede staat).

Wij zullen ze verkopen tijdens de tradionele Plasky-rommelmarkt van 7 september. De opbrengst wordt geïnvesteerd ten voordele van de wijk, onder andere voor het project ter verfraaiing van de boomperkjes.

De voorwerpen kunnen gebracht worden naar de Roodebeeklaan 12 (vanaf 1 september, na afspraak op het nummer 02 230 0188) of op de dag zelf van de rommelmarkt (op de stand gereserveerd voor het wijkcomité op het Plaskyplein (centrumgedeelte –Villo-plaatsen).

Bij voorbaat bedankt.

Print

Wijkfeest op 8 september 2013

Ook dit jaar houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Naar goede gewoonte verschaft het Wijkcomité Opale-Opaal Comité de quartier tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart.

103Voor de kinderen: behendigheidsparcours voor jonge fietsers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen en allerlei spelen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt dit jaar georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat. Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 9h30 op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Ook hopen we op vrijwilligers voor het demonteren, rangeren en schoonmaken na het einde van het feest dat om 16h verwacht is.

Ook wie tijdens het feest wil helpen mag zich aanbieden op het telefoonnummer 02/734.86.57 of door het zenden van een e-mail naar info@opale-opaal.be. Wij zoeken nog personen die gedurende een of meerdere periodes van een half uur kunnen bijspringen in de lees- en voorleesstand en bij het een oogje in het zeil houden bij de behendigheidspiste voor jonge fietsers.

Print

10/7/2013  Openluchtbioscoop op het de Jamblinne de Meuxplein

Zoals elk jaar in de zomer wordt in Schaarbeek, in onze Opaalwijk, een film in open lucht vertoond. Op zaterdag 13  juli 2013 kunt u op het de Jamblinne de Meuxplein, zodra de avond gevallen is, omstreeks 22h, kijken naar de film Renoir van Gilles Bourdos. De film confronteert de schilder Auguste Renoir op het einde van zijn leven met zijn zoon Jean in ontluikende passie voor de film. De vertoonde film is niet in het Nederlands ondertiteld.

Print

06.04.2013 Een honderdjarige in de wijk

Vandaag is het honderd jaar geleden dat de gemeenteschool nr. 13 van de Roodebeeklaan ingehuldigd werd. Het was de eerste school die in de wijk het licht zag. Deze creatie van de grote Schaarbeekse architect Henri Jacobs is tevens het enige gebouw in de Opaalwijk dat als monument geklasseerd werd.

Print

19.02.2013 Fairtrade aperitief

Zaterdag 23 februari, tussen 11h en 15h, wordt u in de Oxfamwinkels een fairtrade aperitief aangeboden, aangename manier om de vrijwilligers te ontmoeten en kennis te maken met het vrijwilligerswerk bij Oxfam. U bent allen welkom bij Oxfam-Schaarbeek, Helmetplein 2.

Print

11.02.2013 Een Repair Café in Schaarbeek ?

Een Repair Café is een plek waar men samen reparaties uitvoert, onder begeleiding van experts. Om dit project van de grond te krijgen in Schaarbeek, is men op zoek naar personen met een knobbel voor knutselen / gespecialiseerde reparateurs in meubels, fietsen, elektrische apparatuur, informatica, textiel, …  Ook andere taken zijn te voorzien (logistiek, onthaal, bar, enz.)

Als u belangstelling heeft (of louter wil steunen) : een infovergadering vindt plaats op zondag 24 februari om 14h in de Wijngaardenstraat 307. Voor meer inlichtingen, surf naar de site Repair Café Schaerbeek.

Print

01.02.2013 Groot Burenbal

Een van onze sympathieke zusterwijkcomités, Le Village-Het Dorp, viert dit jaar zijn tiende verjaardag met een Groot Burenbal op 16 februari aanstaande, in de Os à moelle, de welgekende cabaretzaal in onze Opaalwijk.

Alle Opalianen zijn er van harte welkom.

 

Print

10.12.2012 Dennenbomen in de wijk

Voor het derde opeenvolgende jaar verfraait het Wijkcomité Opale-Opaal tijdens de eindejaarsdagen de Opaalwijk met dennenbomen en worden de bewoners van de wijk, kinderen voorop, uitgenodigd die bomen te versieren. Op vrijdag 7 en zondag 9 december hebben enkele vrijwilligers de bomen geplaatst:

1° op het de Jamblinne de Meuxplein, over het huis nummer 12;

2° in de Émile Maxlaan, vlakbij de British International School;

3° in het laatste stuk van de Opaallaan, voor het appartementsgebouw van het nummer 119;

4° op de hoek van de Adolphe Lacomblélaan en de Diamantlaan;

5° voor het huis, nummer 156, in de Diamantlaan, dicht bij de bushalte;

6° op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan;

7° in de driehoek op de hoek van de Victor Hugostraat en de Adolphe Lacomblé- en Roodebeeklaan;

8°op de verwaarloosde driehoek op de hoek van het de Jamblinne de Meuxplein en de Eugène Plaskylaan;

9° voor de huizen nummers 20 en 22 van de Opaallaan;

10° op de hoek van de Victor Hugostraat en de Opaallaan, voor het nummer 188 van de straat ;

11° voor de huizen Opaallaan 97-101 van de Opaallaan; en

12° op de Roodebeeklaan, aan de andere kant van de Colruyt, voor het nummer20

Deze activiteit is mogelijk dat zij de steun van de schepen voor Tewerkstelling, Middenstand, de heer Etienne Noël, en zijn team.

Foto’s zullen in onze Fotogalerij gepubliceerd worden binnen enkele dagen, na de versiering door groot en klein uit de wijk.

Print

04.12.2012 Kerstmarkt

Op zondag 9 december, van 13h tot 18h, vindt in onze wijk de eerste markt van de scheppende geesten van de Os à Moelle plaats. Een tiental exposanten tonen er hun creaties voor klein en groot. Een uitstekende gelegenheid, naar het schijnt, om uw laatste kerstkado’s te vinden wijl u wat zoetigheden proeft. L’Os à Moelle, Émile Maxlaan 183.

Print

14.11.2012 Dit weekeind : de Oxfam-ontbijten

Zoals elk jaar midden november worden dit weekeind de Oxfam-ontbijten georganiseerd. Op zondag 18 november kan u van 8h30 tot 12h30 terecht in de Georges Primoschool, Landbouwstraat 46. Wedden dat u er andere bewoners van de Opaalwijk ontmoet ? Op zaterdag kan u ook in Evere. Voor meer inlichtingen, klik hier.

Print

09.10.2012 De Toren van Babel in de Opaalwijk

Vanavond vindt om 18h op het de Jamblinne de Meuxplein de inhuldiging plaats van de houten sculptuur “De toren van Babel”. Deze houten sculptuur werd verwezenlijkt door vier studenten van het Kunstinstituut van de Universiteit van West-Bohemen te Pilsen. Het is een initiatief van het Tsjechisch Centrum en de Vertegenwoordiging van de Regio Pilsen in Brussel, die sinds 1 juni gehuisvest is op het nummer 31 van het plein. De sculptuur staat tot op eind november in het park op het grasperk over het huis.

Print

27.09.2012 Kunstenaarsparcours

Dit weekeind van 29 en 30 september, alsook het volgende van 6 en 7 oktober, vindt Art 1030 plaats,  het driejaarlijks kunstgebeuren waarbij de kunstenaars de deuren van hun woonst of atelier openzetten voor kunstliefhebbers en andere geïnteresseerde bezoekers.

In onze Opaalwijk zijn zes deelnemende kunstenaars, met wiens werken u op zaterdag en zondag van 14h tot 18h kunt kennis maken. De volledige lijst met adressen vindt u op de website www.art1030.be.

Print

11/09/2012 Nieuwe nationaliteiten

Stralende gezichten onder een stralende zon op het wijkfeest van 9 september 2012. Traditiegetrouw proberen we ook  die dag zicht te krijgen op de diversiteit van culturen in onze Opaalwijk. Dit jaar telden we drie nieuwe nationaliteiten. Met genoegen verwelkomen wij vertegenwoordigers van Algerije, Nepal en Tsjaad. De volledige lijst van aanwezige nationaliteiten in onze wijk vindt u op deze bladzijde.

Print

10/09/2012 Léon Frédéricstraat gesloten

De hele week is de Léon Frédéricstraat gesloten voor werkzaamheden : het was nodig een nieuwe laag asfalt te leggen.

Print

Wijkfeest 9/9/2012

Ook dit jaar houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Naar goede gewoonte verschaft het Wijkcomité Opale-Opaal Comité de quartier tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart.

Voor de kinderen : behendigheidsparcours voor jonge fietsers, ateliers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen, spelen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt dit jaar georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat.  Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 10h op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Ook hopen we op vrijwilligers voor het demonteren, rangeren en schoonmaken na het einde van het feest dat om 16h verwacht is.

Ook wie tijdens het feest wil helpen mag zich aanbieden op het telefoonnummer 02/230.01.88 of door het zenden van een e-mail (klik hier). Wij zoeken nog personen die gedurende een of meerdere periodes van een half uur kunnen bijspringen in de lees- en voorleesstand, in het schilderatelier voor kinderen en bij het een oogje in het zeil houden bij de behendigheidspiste voor jonge fietsers.

Het project Duurzame wijk 2011 2012, voor een jaar gesteund door Leefmilieu Brussel, loopt ten einde ; wij blikken terug en tevens vooruit. Natuurlijk vragen wij ook uw mening.

Print

9/7/2011 Openluchtbioscoop op het de Jamblinne de Meuxplein

Zoals elk jaar in de zomer wordt in Schaarbeek, in onze Opaalwijk, een film in open lucht vertoond. Op vrijdag 20 juli 2011 kunt u op het de Jamblinne de Meuxplein, zodra de avond gevallen is, omstreeks 22h, kijken naar de film Un balcon sur la mer. De film is niet in het Nederlands ondertiteld. U vindt hier een filmbeschrijving.

Print

19/06/2012 Feest van de Muziek in Schaarbeek : in de Opaalwijk!

Ook dit jaar komt de /Fête de la musique/ naar onze duurzame wijk. Vanaf
15h, nu zaterdag 23 juni, krijgen we optredens van diverse artiesten op
twee verschillende podia op het de Jamblinne de Meuxplein.

Het feest start met de opvoering van /Sterrenstof/, een kleine
wijkopera: bekende deuntjes uit de operawereld worden vertolkt door
leerlingen van de muziekacademie van Schaarbeek, koren en
beroepssolisten, alsook door al wie de laatste maanden in verscheidene
ateliers aan de voorbereiding van dit project deelnam.

Dit feest is uiteraard ook de gelegenheid heel wat andere muziekstijlen
te horen zoals de Vaches Aztèques, of de zanger Marka die ons zal doen
dansen op Cubaanse muziekjes.

Animatie allerhande is voorzien tijdens deze namiddag waar muziek,
samenhorigheid en goed humeur van de partij zullen zijn. Aarzel niet een
bezoekje te brengen aan de stand van onze wijk.

Print

15/5/2012 Studentenenquête

Laatstejaarsstudenten  in stedelijke milieubeheer voeren een werk uit over de Opaalwijk voor hun cursus ruimtelijke ordening en landschapsbeheer. Om hen te helpen in het (fictief) heraanleggen van de wijk, vragen ze aan zoveel mogelijk wijkbewoners deel te nemen aan een enquête. De enquête is in het Frans (het zijn studenten aan de Haute École Lucia de Brouckère) maar neemt niet veel tijd in beslag. Hier is de link : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdCWTlDOXhBc3d4cHc2YTlJVXJrUXc6MQ

Print

22/04/2012 Dag van de Aarde

Sinds de jaren 70 jaar is 22 april uitgeroepen tot Werelddag van de Aarde. Vele activiteiten worden op touw gezet ter sensibilisering in verband met milieukwesties. Vandaag zullen meer dan 500 miljoen mensen in 192 landen van deze planeet in actie deelnemen aan acties in het kader van de Dag van de Aarde.

Print

20/04/2012 Salon Valeriaan voor bio en ecologie

Dit weekeind, van vrijdag 20 tot en met zondag 22 april, vindt op de Thurn & Taxissite het Valeriaansalon plaats, het jaarlijks bio- en ecologiesalon van Brussel plaats. 40 conferenties en workshops, 200 exposanten over biologische voeding en landbouw, biologisch tuinieren, milieuorganisaties, wonen en energie, kledij en textiel, hygiëne en gezondheid, ecologisch en solidair toerisme, enz. Uiteraard ontbreken Leefmilieu Brussel en Den Diepen Boomgaard (de bioleverancier van onze BioP 1030) niet op dit evenement. Meer inlichtingen op de website van deze expo : Valeriaan.

Print

12/04/2012 Opnieuw geboorte van slechtvalken in Brussel

Zoals verleden jaar, kondigen wij met genoegen de geboorte aan van drie slechtvalkjes, die vandaag uitgebroed werden door een koppel dat , nu al voor de achtste opeenvolgende keer, zich nestelde in een toren van de Sint-Goedele-en-Sint-Michielskathedraal. Live beelden zijn tot eind mei te zien op de site Valken voor iedereen.

Print

10/04/2012 Bollie en Billie in de Opaalwijk

Wie kent niet Bollie (de jongen) en Billie (de cockerspaniël)? De verhalen van deze stripfiguren, creatie van Jean Roba, worden al sinds meer dan 50 jaar door jong en oud gelezen en herlezen. Een eerste filmadaptatie, Frans-Luxemburgs-Belgische coproductie wordt momenteel gedraaid. Deze week zijn zelfs draaidagen in een school in onze Opaalwijk voorzien. De film wordt in de zalen verwacht voor de eindejaarsfeesten.

Print

Spoorwerken in de buurt


Print

13/12/2011 Dennenbomen in de wijk

Voor het tweede opeenvolgende jaar tijdens de eindejaarsdagen verfraait het Wijkcomité Opale-Opaal de wijk met dennenbomen en worden de bewoners van de wijk, kinderen voorop, uitgenodigd die bomen te versieren. Op zaterdagmorgen 10 december hebben enkele vrijwilligers de bomen geplaatst : 1° op het de Jamblinne de Meuxplein, over het huis nummer 12; 2° in de Émile Maxlaan, vlakbij de British International School; 3° voor het appartementsgebouw Opaallaan 119; 4° op de hoek van de Adolphe Lacomblélaan en de Diamantlaan; 5° voor het huis, nummer 156, in de Diamantlaan; 6° op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan; en 7° in de driehoek op de hoek van de Victor Hugostraat en de Adolphe Lacomblé- en Roodebeeklaan.  Als u de foto’s wil bekijken van vorig jaar, klik hier.

Deze activiteit is mogelijk dat zij de steun van de schepen voor Tewerkstelling, Middenstand, Erediensten, en Human Resources, de heer Etienne Noël, en zijn team.

Print

Voorstelling van de projecten van algemeen belang voor de wijk.

9.12.11   Op aanstaande maandag 12 december wordt op het secretariaat van het Wijkcomité Opale-Opaal het platform van de projecten van algemeen belang die het comité in het kader van haar jaar Duurzame wijk zal indienen bij Leefmilieu Brussel voor het bekomen van subsidies ter verwezenlijking van die projecten. Deze werden de laatste maanden uitgewerkt door talrijke vergaderingen en regelmatige contacten met de bewoners. Zij worden deze maandag vanaf 19h30 uitgenodigd hun opinie te uiten over en steun te betuigen aan de projecten die thema’s behandelen inzake duurzame voeding, afvalbeheer, valorisering van het natuurlijk erfgoed, energie, ecoconsumptie en versterking van de sociale banden. Vergadering : Opaallaan 11.

Print

15/11/2011 Oxfamontbijt

Op zondag 20 november, tussen 8h en 12h, begeven alle Opalianen zich naar de G. Primo-school, Landbouwstraat 46, Schaarbeek voor een eerlijk en sympathiek Oxfamontbijt.

Meer inlichtingen : klik hier

Print

25/10/2011 Succes voor de Opaalwijk bij de 20 miljoen kilometer van Brussel

Met de campagne 20 miljoen km van Brussel wou het Brussels Gewest zoveel mogelijk mensen aanzetten om de auto regelmatig in te ruilen voor de fiets of de benen. De uitdaging was om op vier maanden tijd zoveel mogelijk kilometer bij elkaar te stappen of te fietsen.

De Opaalwijk nam de handschoen op met een plan voor 1.000 km. Dit doel werd bereikt en zelfs overschreden. Met 1.173 kilometer levert Opale-Opaal de 13de beste bijdrage in kilometers.

In het totaal werden 12.281.451 km afgelegd in het kader van deze campagne, wat overeenkomt met 1.621 ton minder uitstoot aan CO2. De sensibilisering van het publiek was vrij sterk en bereikte zowel individuele deelnemers als bedrijven, organisaties en overheden.

In de wijk hopen we dat deze deelname de gewoonten van enkele bewoners op duurzame wijze heeft gewijzigd.

Voor meer inlichtingen, vindt u hier de tekst van het persbericht van de organisatoren van de 20 miljoen kilometer van Brussel.

Print

12/09/2011 Nieuwe nationaliteiten

Op het recente wijkfeest van 11 september 2011 telden we drie nieuwe nationaliteiten in onze Opaalwijk. Met genoegen verwelkomen wij vertegenwoordigers van Hongarije, Mexico en Panama. De volledige lijst van aanwezige nationaliteiten in onze wijk vindt u op deze bladzijde.

Print

Wijkfeest 11/9/2011

Ook dit jaar houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Naar goede gewoonte verschaft het Wijkcomité Opale-Opaal Comité de quartier tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart.

Voor de kinderen : behendigheidsparcours voor jonge fietsers, ateliers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen, spelen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt dit jaar georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat.  Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 10h op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Ook hopen we op vrijwilligers voor het demonteren, rangeren en schoonmaken na het einde van het feest dat om 16h verwacht is.

Ook wie tijdens het feest wil helpen mag zich aanbieden op het telefoonnummer 02/230.01.88 of door het zenden van een e-mail (klik hier). Wij zoeken nog personen die gedurende een of meerdere periodes van een half uur kunnen bijspringen in de lees- en voorleesstand, in het schilderatelier voor kinderen en bij het een oogje in het zeil houden bij de behendigheidspiste voor jonge fietsers.

Natuurlijk verneemt u op het feest ook meer over het project Duurzame wijk 2011 ; u kan er al uw vragen kwijt, alsook uw mening over de reeds gerealiseerde objectieven en die nog -binnenkort of later – moeten komen.

Print

Tunnel Reyers-Meiser → E40 langer afgesloten

28/08/2011. Ten gevolge van de de hevige regenbuien van de vorige weken hebben de werkzaamheden aan de Tunnel  Reyers-Meiser achterstand  opgelopen en moet de sluiting langer duren. De tunnel blijft afgesloten tot en met woensdagavond 31 augustus.

Print

25/8/2011 Architectuurwandeling in de Opaalwijk

Voor de vierde keer organiseert de vzw Patrimoine de Schaerbeek (PatriS), met de steun van de gemeente, zomerwandelingen met gids in de wijken van Schaarbeek. Dit jaar ook in de Opaalwijk. De vorige bezoeken, die in onze Agenda aangekondigd werden, waren al een groot succes. Mis de laatste wandeling niet, die plaatsvindt op zondag 28 augustus om 17h. Afspraak op de hoek van de Victor Hugostraat en de Opaallaan. De wandeling, die ongeveeer anderhalf uur duurt, wordt (in het Frans) gegidst door Cécile Dubois, buurtbewoonster, ervaren gids en auteur o.a. van het uitstekende Art Deco wandelingen in Brussel, uitgegeven bij Lannoo.

De wandeling is gratis maar verplichte inschrijving : PatriS 0476/77.65.36

Print

Vernieuwing van de rijweg : Notelaarstraat

19/07/2011


Print

7/7/2011 Openluchtbioscoop op het de Jamblinne de Meuxplein

Zoals elk jaar in de zomer wordt in Schaarbeek, in onze Opaalwijk, een film in open lucht vertoond. Op 11 juli 2011 kunt u op het de Jamblinne de Meuxplein, zodra de avond gevallen is, omstreeks 22h10, kijken naar de film Cairo Time. De film is niet in het Nederlands ondertiteld. U vindt hier een filmbeschrijving.

Print

27/06/2011 De nieuwe Sagal van Schaarbeek in de Opaalwijk

Vanaf 1 september 2011 zal de Sagal van de Opaalwijk starten, zodra minstens twaalf personen van de talrijke kandidaten zich definitief aansluiten bij de groep personen en families die zich bundelen om groeten en/of fruit aan te kopen bij een bio-boerderij, die wekelijks in de Opaalwijk komt leveren. Voor meer inlichtingen, zie in de rubriek Duurzame wijk, het thema Duurzame voeding.

Print

Tunnel Reyers Meiser–>E 40 gesloten vanaf 24 juni

17/06/2011


Print

13/06/2011 Feest van de Muziek in Schaarbeek : in de Opaalwijk!

Op zaterdag 18 juni aanstaande, vanaf 15h, treden verscheidene artiesten en groepen weer op op het de Jamblinne de Meuxplein in het kader van het Feest van de Muziek. Gelegenheid voor jong en oud om verscheidene muzikale sferen te proeven.

Gelegenheid ook voor het publiek om op de stand van de wijkcomités nader kennis te maken met de projecten van Opaal-Opale. U kan er ons allerlei vragen stellen en uw bedenkingen en wensen meedelen. Wij hopen u te ontmoeten.

Gratis toegang. Volledig muziekprogramma hier (Link in het Frans : het Feest gaat uit van de Franstalige gemeenschap en van de Schepen van Franstalige cultuur van Schaarbeek).

Print

6/6/2011 Bio-week

Het is Bio-week. Het is altijd Bio in onze bio-adressen in de wijk (zie onze Groene Gids in Duurzame wijk. En nu ook Bio-week bij onze partner, Colruyt, in de Roodebeeklaan. Als u er naartoe gaat, aarzel niet  hen te vragen nog meer bio-producten in hun gamma op te nemen.

Print

27/05/2011 De Opaalwijk doet mee aan de 20 miljoen km van Brussel

Op initiatief van Mobiel Brussel en de Staatssecretaris van Mobliteit Bruno De Lille (Groen!) start het Brussels hoofdstedelijk Gewest met de 20 miljoen kilometer van Brussel, een promotiecampagne voor fietsen en stappen.

Laten we als inwoners van een duurzame wik deelnemen aan dit initiatief en nemen we samen de uitdaging aan zoveel als mogelijk in ons leven onze auto aan de kant te laten ten voordele van de fiets of onze basketsloefkes, en dat voor een maximum aan kolometers.

Meer info hier.

Print

24/5/2011 Een SAGAL in Schaarbeek ?

Kent de Opale – Opaalwijk binnenkort een Solidaire Aankoopgroep van Artisanale Landbouw ? De grote lijnen van het systeem zijn u wellicht bekend : een vijftiental personen of families groeperen zich om een keer per week of per 2 weken door een kleinschalig werkende landbouwer gezond gekweekte verse groenten (en eventueel fruit) te laten leveren. Infovergadering : woensdag 1 juni om 19h30 in de Opaallaan 11.

Print

19/05/2011 Verkeersslang

In de week van 9 tot 13 mei is er een verkeerscampagne gehouden op de Hendrik Conscienceschool aan het Jamblinne de Meuxplein. Deze campagne, genaamd Sam de Verkeersslang, had als doel om de kinderen en ouders te stimuleren om zich veilig en milieuvriendelijk naar school te verplaatsen.

Gedurende deze week plakten de schoolkinderen stippen op een spandoek van Sam de Verkeersslang, telkens ze op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school kwamen. Dit kon zijn : te voet of per fiets of met het openbaar vervoer. Ook degenen die met de auto kwamen, maar 100 meter verder hun auto parkeerden om het laatste stukje te wandelen, kregen een sticker om te plakken.

Aan het eind van de actieweek zat Sam de Verkeersslang vol met stippen en gezien de vele fluo-hesjes en fietsen die de hele week lang zichtbaar waren, kan men de actie zeer geslaagd noemen!

Voor meer informatie over deze actie: www.verkeersslang.be


Print

16/05/2011 Thermografie in actie

Gebaseerd op de waarneming van de woningen via infrarood-camera, stelt de thermografie in staat inkomende en uitgaande warmtestromingen te visualiseren en aldus het warmteverlies op te sporen.

Als deze warmtelekken opgespoord zijn, kan men starten met renovatiewerken aan de woning om de energetische kwaliteit ervan te verhogen.

De gemeente Schaarbeek is begonnen met het uitvoeren van thermografieën en energetische audits in 40 huizen en 7 appartementsgebouwen van de Terdeltwijk (Duurzame wijk 2009-2010) en de Bloemenwijk.

De resultaten en analyses van deze thermografieën en audits worden voorgelegd tijdens een uiteenzetting in de Trouwzaal van het Gemeentehuis (Colignonplein) op vrijdag 27 mei om 20h (gratis toegang).

Ook worden van 23 mei tot 3 juni schitterende thermografiefoto’s op het Colignonplein tentoongesteld. Een ongewoon en niet te missen tafereel.

Print

5/5/2011 Open Wervendag

Naar aanleiding van Open Wervendag van 15 mei aanstaande, bezoek tussen 10h en 17h de ondergrondse treintunnel Schuman-Josaphat, die onze Opaalwijk onder het de Jamblinne de Meuxplein en de Eugène Plaskylaan doorkruist.
De ontvangst van de bezoekers vindt plaats in een grote tent op het de Jamblinne de Meuxplein. Een introductiefilm wordt er voorgesteld. Beide vakken (Kortenberglaan & Plaskylaan) van de werf zijn te bezoeken. Het werfpersoneel zal de bezoekers begeleiden. Het bezoek van elk vak duurt ongeveer 45 min (zonder rekening te houden met mogelijke wachttijd).

Print

22/04/2011 Dag van de Aarde

Sinds een twintigtal jaar is 22 april uitgeroepen tot Werelddag van de Aarde. Vele activiteiten worden op touw gezet ter sensibilisering in verband met milieukwesties. Vandaag zullen meer dan 500 miljoen mensen in 184 landen van deze planeet in actie deelnemen aan acties in het kader van de Dag van de Aarde.

Print

18/4/2011 Geboorte van slechtvalken

Voor het zevende opeenvolgend jaar heeft een paar slechtvalken een toren van de Sint-Michiels-en-Goedelekathedraal uitgekozen. Nu zaterdag 16 april is het eerste van de vier eitjes uitgebroed, op zondag hebben nog twee valkjes de schaal van hun ei kunnen doorbreken. U kan dit spannend avontuur rechtstreeks volgen op de site www.valkenvooriedereen.be

Print

08/04/2011 Duurzame energieweek

Van 11 tot 15 april 2011 vindt de EU Sustainable Energy Week (EUSEW) plaats, het Europese evenement voor een duurzamere toekomst. In heel Europa worden er honderden evenementen georganiseerd om de energie-efficiëntie en de hernieuwbare energiebronnen te tonen, te promoten en te bespreken. In dit kader heet Leefmilieu Brussel u op 13 en 14 april welkom op vier rondleidingen in voorbeeldgebouwen (eco-constructie en energie).

Print

04/04/2011 Lentewijkfeest

Fijn dat u in grote mate hebt bijgedragen tot het succes van ons eerste Lentewijkfeest en het lanceren van ons project Duurzame wijk. Wij komen hier binnenkort op terug. Aarzel ook niet ons  (info@opale-opaal.be) de foto’s te mailen die u zo talrijk hebt genomen tijdens de doorgang van de fanfare in uw straat.

Print

27/03/2011 Het Lentewijkfeest nadert

Binnen een week viert de Opaalwijk zijn Lentefeest. Het programma van het feest vindt u hier.

Print

25/03/2011 Earth Hour

Zal de oproep van het WWF (Wordl Wildlife Fund) zaterdag 26 maart de lichten te doven tussen 20h30 en 21h30 weer massaal gevolgd worden?  Het is waarschijnlijk want het succes van dit in 2007 gestart initiatief is elk jaar hard gestegen.

 In 2010 hebben meer dan 4.000 steden deelgenomen, verspreid over 125 landen. Steden als Rome, Parijs, New York, Manilla, en tal van beroemde monumenten doofden hun lichten: de piramides van Egypte, de Verboden Stad in Peking, het vredesmonument in Hiroshima in Japan, Times Square in New York…

In België werden de lichten gedoofd bij 750.000 gezinnen, maar ook in 324 steden en gemeenten, en 671 bedrijven, waaronder Coca Cola, Allianz, PricewaterhouseCoopers, HSBC, IKEA, Canon, Hilton en McDonalds. Een enorm succes!

Earth Hour is dus in enkele jaren uitgegroeid tot de grootste actie in de strijd tegen de klimaatverandering, op internationaal niveau maar ook in België.

En in de Opale-Opaalwijk ?

Print

23/03/2011 Betoging

Morgen, donderdag 24 maart vinden verscheidene betogingen plaats in Brussel. Volgens de politie worden op het Meiserplein tussen 7h en 8h 5.000 betogers verwacht, die zich rond 8h30 in gang zetten via de Auguste Reyerslaan, de Opaallaan en het de Jamblinne de Meuxplein, waarna ze richting Wetstraat trekken.

Een andere stoet komt van Montgomery via de Notelaarsstraat op het de Jamblinne de Meuxplein uit en trekt dan ook richting Wetstraat.

Print

17/3/2011 Wij wonen in een Duurzame wijk

Op woensdag 2 maart jongstleden heeft het Comité de quartier Opale-Opaal Wijkcomité met de Brusselse Minister van Leefmilieu en Stadsvernieuwing en met Leefmilieu-Brussel een handvest van Duurzame wijk ondertekend. Het ontwerp dat wij in oktober 2010 indienden werd immers door de jury van Leefmilieu-Brussel goed bevonden. Gedurende een jaar krijgt onze wijk een werkingsbudget, de steun van een begeleidster en van deskundigen alsook technische en financiële steun om projecten van algemeen belang voor de wijk te verwezenlijken.

Kortom: troeven om onze wijk nog te verbeteren in samenhorigheid en solidariteit. De ideeën worden gerealiseerd volgens de wensen van de bevolking. U vindt al vele inlichtingen over dit project in het nieuwe luik Duurzame wijk van deze website.

Hou reeds de datum van 3 april vrij : wij houden in de namiddag ons Lentefeest in de lokalen van de Gemeentelijke school 13 (Roodebeeklaan 103) . Wij zullen de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en te praten over de toekomst van de wijk.

Print

12/03/2011 Nieuw

Naast de foto’s van ons eerste straatfeest, al in 2006, zien twee nieuwe rubrieken het licht op deze website. Met Zoekertjes willen wij het contact en de solidariteit in de wijk bevorderen.

Of u nu een doek of boek, plaat of plant van de hand wil doen of op de kop wil tikken, info of partner zoekt voor een vakantie- of lotsbestemming, kaart- of dansavond, of u Franse conversatie wil oefenen of uw luciferdoosjes­verzameling wil aanvullen: zendt ons uw bericht. Het zal gelezen worden door uw buurtbewoners, die deze website meer en meer raadplegen. Als u op zoek bent naar een kinder- of ouderoppas, een keuken- of levens­recept, een goede oplossing voor uw katjes of uw katers: aarzelt niet.

De rubriek Ik mijn wijk bundelt de liefdesverklaringen aan hun wijk van Augusten, Combleërs, Diamantairs, Frédericalen, Hugolianen, Maximalisten, Meojamblinezen , Opalianen, Plaskyci en Roodebekers, Voeg er de uwe aan toe. Het principe is simpel. Vervolledig de zin Ik hou van mijn wijk omdat… of Ik hou van mijn wijk voor…. Pent en zendt.

Print

07/03/2011 Binnenkort verandert uw wijk.

Sinds enkele dagen ziet men in onze straten affiches met bovenstaande tekst. Weldra weet u er meer over. Houdt alvast de datum van 3 april vrij: de eerste verandering vindt dan plaats.

Print

16/02/2011 Nieuwe blijvende buren in onze wijk.

Hun verblijfplaatsen werden al verleden zomer gebouwd toen in onze wijk Berlijnse vluchtheuvels en oortjes begonnen te groeien. Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten nestelden er zich voorlopig enkele collega’s uit de Ardennen. En nu, op een vrijdag in februari, kwamen ze zich plots definitief vestigen.

Heb je hen al gezien? Vaak vind je op de hoeken van een straat, zij wortelen zich meer en meer vast en verheugen zich bij ons te zijn. Aarzel niet hen te groeten als u hen ontmoet: ze hebben het ontzettend graag als je met hen praat.

Print

29/1/2011 Week van ‘t Grof Huisvuil

Maak een afspraak op het gratis telefoonnummer 0800 981 81 en grijp de buitenkans om gratis 3 kubieke meter grof huisvuil kwijt te geraken. De ophalingen in onze wijk vinden plaats van 6 tot en met 12 maart 2011. Leg vrij snel uw afspraak vast, dan hebt u meer keuze voor de afhaaldatum.

Print

15/12/2010 Duurzaam eten.

Duurzame voedingskeuzen maken? Mogelijk en niet moeilijk!

Waar komen die mooie appelen vandaan? Is het wel redelijk tomaten te eten als het sneeuwt?

Als je op simpele wijze wil leren hoe je bij het aankopen van voeding betere keuzes kunt maken en verspilling vermijden, vervoeg ons dan bij een volgende workshop. Je leert er onder andere hoe je de etiketten op voedingswaren kunt begrijpen en hoe je duurzaam voedsel aankoopt. Geïnteresseerd? Schrijf je vrijblijvend in via het contactformulier.

Print

12/12/2010 Dennenbomen in de wijk

Op 11 december hebben wij zeven dennenbomen geplaatst, die we verkregen hadden met de steun van het Schepenambt voor Middenstand van de gemeente. De bomen werden verspreid over de wijk: op de hoek van de Diamant- en de Adolphe Lacomblélanen; tegenover de Adolphe Lacomblélaan 57; voor het appartementsgebouw Opaallaan 115 en voor de huizen nummers 97-101; in de Léon Frédéricstraat; voor de Victor Hugostraat 188 en op de hoek Victor Hugo (oneven) & Opaallaan. Verscheidene bewoners reageerden enthousiast op de uitnodiging hen te versieren. We betreurden echter twee gevallen van kwaadwillige vernieling en een dennenboom werd zelfs gestolen. Foto’s van de dennenbomen zijn te bekijken in de Fotogalerij.

Print

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen