Alexandre Verbist

Alexandre Verbist is geboren in Sint-Jans-Molenbeek op 25 juni 1873. Terwijl hij al werkt als bediende, volgt hij studies voor landmeter. Hij vestigt zich, op het einde van de 19de eeuw, als landmeter-architect in Molenbeek. Omstreeks 1904 verhuist hij naar Sint-Joost, Tweetorenstraat, waar hij verscheidene huizen opricht, waaronder het zijne.

De meest vooroorlogse bouwwerken die we van hem kennen bevinden zich in een geringe straal rond zijn woonplaats : in de Brusselse Noordoostwijk (Bordiaustraat), in Schaarbeek (Daillylaan) ; in Sint-Joost, (Kolvenierslaan, nu Georges Pêtrelaan); ook in Elsene, (Hervormingstraat).

In januari 1908, richt hij voor hoogleraar L. François een huis op aan het nummer 43 van het de Jamblinne de Meuxplein. Het is het eerste huis dat op de noordwestzijde van het plein gebouwd wordt; het plein dateert immers pas van 1906.

Dit huis bezorgt hem de eer gepubliceerd te worden in het architectuurtijdschrift L’Album de la Maison Moderne (3de jaargang, plaat 110).

Net voor de Oorlog, gaat Verbist in Sint-Pieters-Woluwe wonen.

Men kent nog enkele verwezenlijkingen van hem uit de jaren 1920, maar vrij snel geeft hij de fakkel door aan zijn afstammelingen Albert en Alexis, ook architecten.

Alexandre Verbist overlijdt in zijn huis in de Kellestraat op 13 februari 1946.

Pierre Dangles, 26 november 2013

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen