Author Archives: adminwebmaster

Opale Opaal’s got talent

image opgt1De wijk is ongeduldig uw talenten te ontdekken.

Vervoeg uw buren die al ingeschreven zijn voor de talentenjacht Opale-Opaal’s got talent tijdens het wijkfeest nu zondag 10 september.

Inlichtingen en inschrijvingen: klik hier

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Opale Opaal’s got talent

Opale Opaal’s got talent

opgt2Le quartier est impatient de découvrir votre talent.

Venez rejoindre vos voisins déjà inscrits au concours Opale Opaal’s got talent pendant la fête de ce dimanche 10 septembre.

Informations et inscription ici ‎

Print

Posted in actualité, NewsLetterFR | Commentaires fermés sur Opale Opaal’s got talent

Wijkfeest op 13 september 2015

Ook dit jaar houden we de traditie in ere van het wijkfeest op de tweede zondag van september. Het is al de tiende editie. Naar goede gewoonte verschaft het Opale-Opaal wijkcomité tafels, stoelen, eten, drank en animaties. Aan u vragen we uw goed humeur mee te brengen en, indien mogelijk, een nagerecht, gebak of taart, liefst home-made of typisch voor de streek waarvan u afkomstig bent.

Voor de kinderen: behendigheidsparcours voor jonge fietsers, voorleesuurtje, leeshoek, straatkrijttekeningen en allerlei spelen.

Zoals steeds zijn de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Meojamblinezen en zelfs Rassonalisten en Linthoutsiders en al hun vrienden welkom. Het feest wordt zoals de laatste jaren georganiseerd in het centrum van de wijk, het straatgedeelte van de Opaallaan tussen Victor Hugo en Diamant, alsook de Léon Frédéric­straat. Dat straatgedeelte en die straat zullen op die zondag voor alle verkeer gesloten zijn.

Het feest start om 11h met de drink aangeboden door het Comité. Maar iedereen die een handje wil toesteken bij het opstellen van tenten, tafels, en stoelen is welkom vanaf 9h30 op de hoek van de Léon Frédéricstraat en de Opaallaan.

Ook hopen we op vrijwilligers voor het demonteren, rangeren en schoonmaken na het einde van het feest dat om 16h verwacht is.

Ook wie tijdens het feest wil helpen mag zich aanbieden op het telefoonnummer 02/734.86.57 of door het zenden van een e-mail naar info@opale-opaal.be. Wij zoeken nog personen die gedurende een of meerdere periodes van een half uur kunnen bijspringen in de lees- en voorleesstand en bij het een oogje in het zeil houden bij de behendigheidspiste voor jonge fietsers.

Print

Posted in NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Wijkfeest op 13 september 2015

Fête de quartier : 13 septembre 2015

Cette année encore, nous retrouvons la tradition de la fête de quartier le deuxième dimanche de septembre. Ce sera – déjà – la dixième édition. Comme d’habitude, le Comité de quartier Opale-Opaal Wijkcomité procure tables, chaises, repas, boissons, et animations. Et vous, vous apportez votre bonne humeur et, si possible, un dessert ou un gâteau, de préférence fait maison ou typique de la région dont vous êtes originaire.

Pour les enfants : piste d’habileté pour jeunes cyclistes, lecture de contes, coin livres, dessins à la craie, jeux divers.

Comme toutes nos activités, la fête s’adresse aux Opaliens, Frédéricaux, Diamantaires, Plaskyciens, Hugoliens, Maximalistes, Roodebeekois, Comblés, Meojamblinneux, Augustes mais aussi aux Rassonalistes, Linthoutsiders et tous nos et leurs amis.

Comme depuis quelques années, la fête se tient dans le tronçon de l’avenue de l’Opale compris entre la rue Victor Hugo et l’avenue du Diamant, ainsi que dans la rue Léon Frédéric. Ce tronçon et cette rue seront fermés à la circulation ce dimanche 14 septembre.

La fête démarre à 11h mais toute personne désirant donner un coup de main pour le montage est attendue au coin Opale/Frédéric à partir de 9h30.

De même, nous espérons des bénévoles pour le démontage, rangement et nettoyage après la fin de la fête, prévue à 16h.

Que ceux et celles qui désirent donner un coup de main lors de la fête, se manifestent en téléphonant au 02/734.86.57 ou en cliquant ici. Nous cherchons encore des personnes qui sont disposées à tenir pour une ou plusieurs tranches de trente minutes les stands de lecture et la surveillance de la piste d’habileté pour jeunes cyclistes (et peut-être regonfler quelques pneus…)

Print

Posted in NewsLetterFR | Commentaires fermés sur Fête de quartier : 13 septembre 2015

Un projet pour la place de Jamblinne de Meux

Comme déjà annoncé dans cette rubrique, un promoteur immobilier entend construire des tours entre la rue Newton et la place de Jamblinne de Meux, à la place du bâtiment occupé longtemps par la police fédérale. Si vous voulez découvrir en quoi consiste ce projet, vous trouverez la présentation du promoteur en cliquant ici.

Une réunion d’information est prévue par le promoteur le mercredi 29 avril de 18h à 21h à l’Espace Diamant, bd Auguste Reyers 80.

Gageons que beaucoup d’habitants du quartier d’Opale-Opaal s’y feront entendre.

Print

Posted in actualité | Commentaires fermés sur Un projet pour la place de Jamblinne de Meux

Viaduc Reyers – Séances d’information pour les riverains

14/10/2014   Bruxelles Mobilité organise la semaine prochaine deux réunions d’information au sujet du viaduc Reyers.

Ces rencontres se dérouleront, au Centre de Conférences Diamant, le lundi 20 octobre à 20 heures et le mercredi 22 octobre à 10 heures. Le Ministre Smet et le chef de projet feront le point sur ce chantier et répondront aux questions.

Vous trouverez toutes les informations dans ce document, que vous recevrez par ailleurs prochainement dans votre boîte aux lettres.

Nous vous rappelons que le Comité de quartier Opale-Opaal a créé en son sein un groupe de travail pour suivre de près les plans de démolition et réaménagement. Si vous désirez en faire partie, écrivez à mobili@opale-opaal.be .

Print

Posted in actualité, Travaux routiers | Commentaires fermés sur Viaduc Reyers – Séances d’information pour les riverains

Reyersviaduct

De afbraak van de Reyersviaduct zal een aanzienlijke impact hebben op de mobiliteit en de rust van onze wijk. Om van nabij de heraanlegplannen op te volgen, wenst het Opaalwijkcomité in zijn schoot een Mobiliteitscommissie op te starten. Die zou bestaan uit op dit gebied bekwame of ervaren personen en op bewoners die over deze problematiek een bredere kijk hebben dan beperkt tot het gedeelte van de straat waarin zij wonen. Indien u wenst deel te nemen aan die discussies over de toekomst van de wijk, laat u kennen bij mobili@opale-opaal.be of bel naar 02 230 0188.

Print

Posted in NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Reyersviaduct

Viaduc Reyers

La suppression du Viaduc Reyers aura un effet sérieux sur la mobilité et la tranquillité de notre quartier. Pour suivre de près les projets de réaménagement, le Comité de quartier Opale-Opaal désire créer en son sein une commission Mobilité composée de personnes qualifiées en la matière ou ayant une vue plus globale que la partie du tronçon de rue dans laquelle ils habitent. Si vous désirez participer aux discussions sur l’avenir de votre quartier, présentez-vous à mobili@opale-opaal.be ou téléphonez au 02 230 0188.

Print

Posted in NewsLetterFR | Commentaires fermés sur Viaduc Reyers

Website onderbreking

Misschien hebt u gemerkt dat onze website gedurende enkele dagen in augustus onbereikbaar was. Zonder de minste verwittiging vooraf heeft onze webhost onze site opgeschort omdat een hacker in enkele van onze pagina’s was binnengebroken. Geen enkele bezoeker heeft een risico gelopen maar onze website had misschien kunnen dienen voor het onbewust verzenden van spam. We hebben onmiddellijk de besmette pagina’s kunnen verwijderen maar de webhost eiste een volledige upgrade van onze websitesoftware en –componenten vooraleer de schorsing op te heffen. De wet van Murphy sloeg toe: enkel onze webmaster is gemachtigd deze handelingen uit te voeren en die was net op wifi-loze vakantie vertrokken. Nu is alles terug geregeld en wij ijveren verder voor verbeteringen aan de website, die volgens ons nog beter de wijkbewoners moet dienen. Elke mening of voorstel tot samenwerking is trouwens welkom.

Print

Posted in NewsLetterNL, Non classé | Commentaires fermés sur Website onderbreking

Interruption du site

Peut-être avez-vous remarqué que notre site web était inaccessible pendant quelques jours au mois d’août. Sans le moindre avertissement préalable, notre hébergeur a suspendu notre site, car un hacker aurait réussi à contaminer quelques unes de nos pages. Aucun visiteur du site ne courait un danger, mais notre site aurait pu servir de relais pour envoyer du spam dans le monde à notre insu. Nous avons réussi à immédiatement éliminer ces pages contaminées, mais l’hébergeur ne voulait lever la suspension que si nous faisions une mise-à-jour complète de notre logiciel du site et de toutes ses composantes. Seul notre webmaster est habilité à faire ces opérations et, loi de Murphy oblige, il venait de partir en vacances à un endroit sans wifi. Maintenant, tout est rentré dans l’ordre et nous avons continué à travailler à des améliorations du site, qui doit, selon nous, encore plus être au service des habitants du quartier. Tout avis et toute proposition de collaboration sont d’ailleurs les bienvenus.

Print

Posted in NewsLetterFR | Commentaires fermés sur Interruption du site