Bekende wijkbewoners

In deze nieuwe rubriek zal aandacht besteed worden aan personen met enige befaamdheid die in onze Opaalwijk in Schaarbeek gewoond hebben in de loop van zijn honderd jaar.

Reeds verschenen:

Lucien Godeaux

Index van de woonsten van bekende wijkbewoners

In voorbereiding : Jacques Brel, Jeanne Cappe, Gilbert Dubuc, Ferdinand Schirren.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen