Laten we minder betalen voor onze energie !

We hebben al de gelegenheid gehad te praten over energiebesparingen en we zullen het nog doen.

Het is een efficiënt middel om ons verbruik en onze energiefactuur te verminderen.

Maar het is ook mogelijk de energiefactuur te verminderen door de energie goedkoper te betalen.

Hierover organiseert Quartier durable Opale-Opaal Duurzame wijk met genoegen twee informatievergaderingen over gezamenlijke aankoop van energie, waartoe wij u graag uitnodigen.

De groepsaankoop van energie is gebaseerd op het vrij gebruikelijk economisch principe dat het aankopen van een grotere hoeveelheid een relatief mindere prijs oplevert. In het kader van een gezamenlijke energieaankoop verenigen verbruikers zich om een globaal tarief bij de leveranciers te bedingen. Wij stellen u voor twee organisaties te ontmoeten die de toegang tot een gezamenlijke aankoopgroep op twee lichtjes verschillende wijzen vergemakkelijken.

Deze avonden zijn louter informatief – er wordt geen enkele verbintenis van u verwacht – maar zij zullen u wel alle informatie verschaffen om zo’n aankoopgroepe te vervoegen indien u het zou wensen.

Op donderdag 26 april om 19h30 presenteert Denis Tressy (Power4You) ons de grote lijnen van de liberalisering van de energiesector en de gevolgen voor de gebruikers, alsook het concept van de Power4You-coöperatieve. Tijdens deze avond behandelen wij ook de zeer praktische kwesties van keuze van de energieleverancier, de voorwaarden tot wijziging van leverancier en de mogelijke winsten door het aanbod van Power4You op basis van reële verbruikcijfers. Adres : Opaallaan 11

Op donderdag 10 mei om 19h30 zal Michael Corhay van WikiPower ons het concept van gezamenlijke energieaankoop volgens WikiPower uiteenzetten, alsook ook andere formules die dit samenwerkingsproject voorstelt.

Adres : Opaallaan 11

Om organisatorische redenen is het aan te raden zich vooraf in te schrijven voor deze twee avonden, hetzij via onze website (www.opale-opaal.be/inschrijving/) hetzij via telefoon op het nummer 02 230 01 88.

Vermits de plaats waar deze info-avonden gehouden worden, afhangen van het aantal inschrijvingen, wordt die u zo spoedig mogelijk medegedeeld. Uiteraard vinden de avonden plaats in de Opaalwijk.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen