Category Archives: NewsLetterNL

Opaliaanse Garage sale

Uw wijkcomité wil graag op zondag 12 mei een lentebrocante organiseren volgens de “garage sale” formule, dus in uw garage, inkom of voorste kamer van uw woning

Vooraleer ons voor dit project verder in te zetten willen wij graag weten:

  • of u graag uw garage of een vertrek in uw woning wenst open te stellen van 10h tot 17h (of minder, naar keuze) om uw tweedehandsspullen te verkopen.
  • of u interesse heeft in de aankoop van tweedehandsspullen bij de deelnemende buurtbewoners

Wij danken u uw belangstelling per e-mail aan kris@opale-opaal.be te laten kennen, met aanduiding van uw adres en nemen dan contact op met u voor nadere inlichtingen.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Opaliaanse Garage sale

Halloweenwandeling

Voor het zesde opeenvolgende jaar organiseren we een Halloweenavond op 31 oktober. Het voornaamste doel is de kinderen de gelegenheid te bieden in groep de Halloweenwandeling van gebouw tot gebouw te verrichten. Het Comité en ouders begeleiden de kinderen voor meer veiligheid. Op deze wijze worden de bewoners niet de hele avond lang overstelpt met bellende kinderen en ook kennen de kinderen elkaar aldus beter. Gezien het groot succes, en ook opdat de avond niet te lang zou duren, organiseren we twee groepen van kinderen die door verschillende straten van de wijk wandelen. We zouden trouwens de activiteit nog de volgende jaren willen uitbreiden met wandelingen in de Diamantlaan en de Emile Maxlaan: bewoners van die lanen die belangstelling hebben om een dergelijke wandeling te organiseren mogen gerust contact opnemen.

De kinderen komen samen om 18h op de zetel van het Comité, Opaallaan 11 en kort daarna vertrekken de twee stoeten. Het is de gewoonte dat alle kinderen op het einde van de wandeling terug samenkomen op de zetel en er al hun verzamelde snoep samen op een hoop plaatsen: de snoep wordt dan gelijk verdeeld onder allen.

Voor meer inlichtingen: 02 230 0188.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Halloweenwandeling

Foto’s wijkfeest 2018

Het wijkfeest 2018, reeds de 13de editie, was een groot succes : de zon en uw goed humeur waren op de afspraak. Aangename vaststelling: het aantal kinderen groeit elk jaar gestadig aan.

De foto’s van dit feest werden onlangs op de website geplaatst. U kan ze bekijken via volgende link: http://www.opale-opaal.be/straatfeest-2018/ . U kan ook exemplaren op fotopapier bestellen.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Foto’s wijkfeest 2018

Oxfam-ontbijt

Op zondag 18 november, tussen 8h30 en 12h30, kunnen alle bewoners van de Opaalwijk zich begeven naar de G. Primo-school, Landbouwstraat 46 te Schaarbeek om er een lekker, duurzaam en billijk ontbijt te benutten, dat, zoals elk jaar, georganiseerd wordt door Oxfam-Wereldwinkels.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Oxfam-ontbijt

Newton: vervolg van het feuilleton

In onze vorige Newsletter lichtten wij u in over het beroep dat ingesteld werd door het Collectief 1727, bestaande uit verscheidene wijkcomités, waaronder Opale-Opaal, en buurtbewoners, tegen de milieuvergunning die in juli verleend werd aan de bouwpromotor die een gigantisch gebouwencomplex overweegt aan het de Jamblinne de Meuxplein. Dit beroep werd op 22 oktober jl. gepleit en de beslissing van het Beroepscollege wordt verwacht op 26 november.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Newton: vervolg van het feuilleton

Operatie netheid op het de Jamblinne de Meuxplein.

Om de bevolking aan te zetten tot meer respect voor de wijk, heeft het Comité in juni enkele affiches geplaatst om het sluikstorten op het de Jamblinne de Meuxplein te bestrijden.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Operatie netheid op het de Jamblinne de Meuxplein.

Workshop Natuur op het wijkfeest

Sinds verleden jaar kent u het project Burgerfruitgaard dat beoogt de burgers meer te betrekken in de verbetering van van de natuur in de stad in de Opaalwijk.
Vele workshops werden in de wijk georganiseerd (stadsvergroening, aanplanten fruitbomen en planten, snoei-ateliers, enz.). Talrijke fruitbomen, -struiken en -planten werden in tuinen en scholen geplant, zaodat buurtbewoners,natuurliefhebbers en scholieren geleerd hebben wijl ze zelf werkten aan een schonere buurt. In de Opaallaan, waar talrijke bomen moesten worden gekapt, hebben de bewoners hun boomputten geherinvesteerd door het planten van honingbloemen, bouwen van omheiningen met hout gehaald bij de Groendienst van de gemeente, en het plaatsen van insectenhotels.
Tijdens het wijkfeest van nu zondag 9 september zal onze partner, het Centrum voor Stadsecologie, aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden en een nieuwe workshop te houden.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Workshop Natuur op het wijkfeest

Boekenprogramma in Théâtre 140

Het welgekende Théâtre 140 (Eugène Plaskylaan 140) begint het nieuwe seizoen met een eerbetoon aan het boek. Sinds de zomer werden boekboxen in de wijk verspreid. Verscheidene activiteiten vinden plaats in de maand september : literaire wandeling door de wijk, schrijfateliers, een slamavond, en op 29 september, een lees- en voorleesavond met de crème de la crème van de Franstalige Belgische auteurs. Het programma van A vos livres, en het programma van het hele seizoen zijn (in het Frans) te raadplegen op de website van Théâtre 140.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Boekenprogramma in Théâtre 140

Theater L’Os à moelle

Het andere theater van de wijk, L’Os à Moelle (‘De mergpijp’) begint aan een nieuw seizoen : het 59ste al! Heel wat nieuwigheden staan op het programma dat hier kan gelezen worden.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Theater L’Os à moelle

Newton: vervolg van het feuilleton

Na het ronduit negatief advies van de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek over het tweede project voor een gebouwencomplex tussen het de Jamblinne de Meuxplein en het park Juliette Herman, was het te hopen dat de bouwpromotor een derde project voorstelt dat meer rekening hield met de behoeften van de wijk. Tegen de verwachtingen in verleende het Brussels Gewest, nu alleen aan zet,  een milieuvergunning. Dit wordt opgeschort zolang er ook geen bouwvergunning wordt verleend. Het Collectief 1727, samengesteld uit verscheidene wijkcomités (waaronder Opale-Opaal) en verenigingen van buurtbewoners heeft beslist in beroep te gaan en hoopt dat ook de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek zich bij het verzet voegen.

Print

Posted in Actualiteit, NewsLetterNL | Commentaires fermés sur Newton: vervolg van het feuilleton