De Opaalwijk

Sinds zijn oprichting oefent het Wijkcomité Opale-Opaal zijn activiteiten uit in het Schaarbeeks gebied in het noorden begrensd door de Eugène Plaskylaan, het Eugène Plaskyplein en de Emile Maxlaan, in het westen door het de Jamblinne de Meuxplein, in het oosten door de Auguste Reyerslaan en in het zuiden door de Roodebeeklaan. In die perimeter bevinden zich ook de Victor Hugo- (zuidelijk deel) en Léon Frédéricstraat en de Diamant- (oost) en Adolphe Lacomblélaan. Volgens de tijdens onze feesten gebruikte geijkte formule richten onze activiteiten zich tot de Opalianen, Augusten, Frédericalen, Hugolianen, Rassonalisten, Diamantairs, Plaskyci, Roodebekers, Combleërs, Maximalisten, Linthoutsiders, Meojamblinezen en vrienden.

Nieuwsjes

Geschiedenis

Architectuur

Beeldhouwkunst

Kaarten

Inventaris

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen