De visie van Leefmilieu Brussel

De « Duurzame wijken » in het Brussels Hoofdstedelijke gewest is een initiatief van Leefmilieu Brussel, die sinds 2008 een oproep voor projecten instelt en elk jaar vijf projecten van wijken goedkeurt.

Duurzame wijken streven gemeenschappelijke doelstellingen na die verder gaan dan de schaal van hun grondgebied want ze hebben ook aandacht voor de realiteit van de planeet: de invloed op de planeet verminderen, vervuiling beperken, de strijd aanbinden tegen klimaatverandering en de verwarming van de aarde, het welzijn van elkeen bevorderen, zorgen voor gelijkheid van kansen en culturele uitwisseling…

In deze wijken werken alle actoren samen op de schaal van hun grondgebied om verschillende fundamentele, complementaire en met elkaar vervlochten uitdagingen te verzoenen:

√         De natuurlijke hulpbronnen beschermen et duurzame bouw bevorderen : een beter beheer van water, energie, lucht en bodem maar ook kiezen voor gezonde en natuurlijke materialen, beschermt onze gezondheid en deze van de planeet.

√         Energie besparen: zorgen voor een efficiënt energieverbruik (verlichting, verwarming, gebruik van huishoudelijke toestellen) bij de bouw en de werking van gebouwen, maakt deze gezond en zuinig. Ook bij de verlichting van de openbare ruimtes wordt voorrang gegeven aan energiebesparing.

√         Rationeler verbruiken: verspilling een halt toe roepen, plaatselijke en eerlijke producten kopen, kiezen voor hergebruik, samen investeren in het delen van hulpmiddelen, zijn ecologische gedragingen die ons helpen beter te verbruiken.

√         Het afval verminderen: de productie van afval voorkomen, vermindert de hoeveelheid afval; het sorteren en recycleren van afval helpen mee de problematiek van afvalverwijdering oplossen.

√         De luchtkwaliteit verbeteren en de hinder verminderen door zich anders te verplaatsen: de openbare ruimte delen om alternatieven op de individuele wagen aan te moedigen: zachte verplaatsingen, openbaar vervoer, car-sharing, intermodaliteit,…

√         Samenleven: Ontmoetingsplaatsen creëren, de burgerzin ontwikkelen, de principes van goed bestuur toepassen (transparantie, participatie en partnership) herstellen de solidariteit en de burgerzin in de wijk.

√         In een dichtbevolkte en actieve wijk wonen: de compactheid, de efficiëntie van de gebouwde volumes verbeteren, het gemengd karakter en een evenwichtige verdeling van de functies en voorzieningen bevorderen, maken het mogelijk om de behoeften aan verplaatsing en energie te verminderen.

√         Het natuurlijke patrimonium nuttig gebruiken: ons cultureel erfgoed en de kwaliteit van het groenlandschap (biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen) nuttig gebruiken, versterkt de identiteit van de wijk en de kwaliteit van het levenskader.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen