Een standbeeld dat de Duitsers stoort.

Het allereerste monument dat de Duitsers in Brussel in 1940 vernietigden toen ze hier pas enkele uren waren binnengevallen stond op het de Jamblinne de Meuxplein : het was het standbeeld voor Philippe Baucq, de held uit de Eerste Wereldoorlog die de Duitsers op 12 oktober 1915 samen met Edith Cavell hadden gefusilleerd.

(Binnenkort volgt een uitgebreid artikel)

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen