Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Klikken op de eerste van de kleine kadertjes onderaan rechts van elke fotoreeks start de slideshow van de foto’s. U kan ook foto per foto bekijken door te klikken op de pijltjes links en rechts die verschijnen als u met de cursor over de foto glijdt.

De tweede van de kleine kadertjes onderaan rechts geeft de foto over het hele scherm.

U kunt bij het Comité een afdruk bestellen van de foto’s die u interesseren. Om de naam van de foto te kennen, klikt u op de i in het kadertje bovenaan rechts. Nadat u de naam genoteerd hebt, klikt u opnieuw op de i en de foto verschijnt terug.

De foto’s werden genomen door Bob, Cenk, Derya, Eric, Fabienne, Frédéric, Hugues, Kris, Linus, Nino, Tatiana en Valérie.

Wij hebben ons best gedaan de toestemming te bekomen van de personen die voorkomen op de foto’s van onze verschillende activiteiten. Indien u echter meent u te kunnen verzetten tegen de verspreiding van een foto via de site, verzoeken wij u contact op te nemen met ons via elektronische weg of per brief aan Wijkcomité Opale-Opaal, Opaallaan 11, 1030.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen