Gevelsignaturen

Sommige architecten vermelden hun naam op de gevel van de huizen die ze bouwen. Uit eergevoel? uit publiciteitsdrang ? Het is natuurlijk een gemakkelijk visitekaartje. In tegenstelling tot de signerende kunstschilders moeten de architecten blijkbaar steeds hun beroep toevoegen : architect of vaak in Brussel architecte of nog vaker: arch. Dikwijls is ook het bouwjaar vermeld, soms hun woonplaats of school (Sint-Lucas, Academie, .., ) of een architectenvereniging (SCAB, enz.). Ik heb zelfs gevelsignaturen ontmoet met vermelding van een telefoonnummer.

In deze fotogalerij vindt u enkele gevelsignaturen uit de Opaalwijk.


Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen