Gevelsignaturen

Sommige architecten vermelden hun naam op de gevel van de huizen die ze bouwen. Uit eergevoel? uit publiciteitsdrang ? Het is natuurlijk een gemakkelijk visitekaartje. In tegenstelling tot de signerende kunstschilders moeten de architecten blijkbaar steeds hun beroep toevoegen : architect of vaak in Brussel architecte of nog vaker: arch. Dikwijls is ook het bouwjaar vermeld, soms hun woonplaats of school (Sint-Lucas, Academie, .., ) of een architectenvereniging (SCAB, enz.). Ik heb zelfs gevelsignaturen ontmoet met vermelding van een telefoonnummer.

In deze fotogalerij vindt u enkele gevelsignaturen uit de Opaalwijk.

de Jamblinne de Meux 11-12
de Jamblinne de Meux 41
Opale-Opaal 49
Emile Max 122
Opale-Opaal 48
de Jamblinne de Meux 20-21 / Opale-Opaal 2 / Eugène Plasky
Emile Max 163
Victor Hugo 195
Opale-Opaal 1 / de Jamblinne de Meux 19
de Jamblinne de Meux 3-5
Auguste Reyers 57
Emile Max 167
Opale-Opaal 18-20-22
Auguste Reyers 59
Aigiste Reyers 55
de Jamblinne de Meux 28
Emile Max 175
Eugène Plasky 39
Emile Max 129
de Jamblinne de Meux 11-12

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen