Gustave Bossuyt

Na zijn architectuurstudies vestigt Gustave Bossuyt zich in 1925 te Schaarbeek, Renkinstraat 47, maar hij dient datzelfde jaar nog, op 6 juni, een bouwaanvraag in voor een huis met kantoor op zijn terrein, Gustave Latinislaan 21.

De bouwaanvraag wordt hem verleend op 31 juli 1925 met een afwijking toegestaan door de gemeenteraad van Schaarbeek van 24 juli 1925 voor het achtergebouw. Inderdaad was in die wijk het bouwen in het centrum van huizenblokken verboden, tenzij afwijking toegestaan door de gemeenteraad. Gustave had gevraagd achteraan op zijn grond een bijgebouw te mogen oprichten van één verdieping, verhoogd met terras, voor gebruik als garage en architectatelier. De gemeenteraad oordeelde dat het ontwerp noch in hoogte noch in omvang storend was en keurde de uitzondering goed.

Gustave Bossuyt streefde blijkbaar naar enige afstand tussen privé en beroepsleven vermits hij in het begin van de jaren dertig zijn bureau verplaatst naar een gebouw in de Lambermontlaan 213 (1). Hij blijft wonen in zijn huis aan de Gustave Latinislaan.

Van de hand van Gustave Bossuyt zijn ook gekend

–        een woonhuis, Gustave Latinislaan nummer 88, uit 1929 (2).

–        een woonhuis, Auguste Reyerslaan nr.163, opgericht in 1935. Sinds 2000 ingericht als het opmerkelijk museum Clockarium.

Na de Tweede Wereldoorlog verhuist Bossuyt zijn atelier voor enige maanden terug naar de Renkinlaan 47 maar vanaf 1949 werkt hij vanuit het huis in de Gustave Latinislaan.

In augustus 1951 dient Bossuyt een voorontwerp in voor de bouw van een “chalet de dégustation, patinoire et mini-golf” op het einde van het Josaphatpark tussen de twee armen van de Louis Bertrandlaan. De gemeente weigert… Had hij niet de goede contacten ? had hij te vroeg gelijk ? heeft hij anderen op het idee gebracht? Waarschijnlijk zal Bossuyt wel groen gelachen hebben toen drie jaar later de minigolf naar ontwerp van René Péchère ingehuldigd werd.

In de Opaalwijk vindt men Gustave Bossuyt terug, naast het vlakbij gelegen en reeds vernoemd Clockariumhuis, in renovatiedossiers van de jaren 1951 tot 1962 voor gebouwen in de Roodebeeklaan (3). Het betreft telkens verbouwingen van kleine omvang zoals het plaatsen van een bijgebouw of dakvenster of een lichte gevelwijziging. Men mag trouwens niet vergeten dat voor het merendeel van de architecten verbouwingen en renovaties(4) meer voorkwamen dan nieuwbouw.

Qua dit laatste zijn, na de Tweede Wereldoorlog, van Bossuyt nog gekend:

–        een woonhuis van twee verdiepingen (5), Artanstraat 49, uit 1952.

–        een huis, Gustave Latinislaan 70, uit 1953.

–        een huis, Gustave Latinislaan 115, eveneens uit 1953.

–        een ontwerp voor appartementsgebouw van 6 wooneenheden, Gustave Latinislaan 84-86. Na terugtrekking door de oorspronkelijke cliënt, richt Bossuyt op dit terrein twee huizen op, het nummer 86 in september 1953 en het nummer 84 in juli 1954.

–        een reeks huizen, Heliotropenlaan 24 tot 30, tussen 1953 en 1958.

–        een woonhuis van twee verdiepingen, Charles Gilisquetlaan 8, uit 1954.

–        een gebouw van twee verdiepingen, Dokter Elie Lambottestraat 236-238, uit 1954

–        een huis van twee verdiepingen, Masuistraat 227, uit 1956.

–        een villa, Heliotropenlaan 22, gebouwd in 1957-59.

–        appartementsgebouwen van  drie verdiepingen, in de Knapenstraat, nummers 57-59 (1958) en 67 (1957).

–        in 1959, een garage met atelier achter zijn realisatie in de Dokter Elie Lambottestraat.

–        een gebouw van drie verdiepingen, Mimosastraat 32a, uit 1959.

Vanaf de jaren 1950 werkt hij ook voor de Schaarbeekse Haard. Hiervoor ontwerpt hij

–        een gebouw van 15 wooneenheden, op het nummer 53 van de Fernand Séverinstraat. De bouw ervan is geëindigd in 1957;

–        in 1963, een ontwerp voor nieuwe sociale woningen aan de Haachtsesteenweg nummers 672, 674 en 676 en Adolphe Marbotinstraat;

–        in 1973-74, in samenwerking met architect Willy Buelens, de sociale woningen (77 appartementen) Haachtsesteenweg 678 en 680 en Adolphe Marbotinstraat 68 en 70.

In dit stadium van de onderzoekingen vindt men geen verwezenlijkingen van Gustave Bossuyt buiten Schaarbeek.

Het valt aan te stippen dat aan het begin van zijn carrière, Gustave Bossuyt bij zijn ondertekening het woord ‘zoon’ aan zijn naam toevoegde.

Pierre Dangles, 1 oktober 2013, eerste herziening 3 oktober, tweede herziening 8 oktober  2013, derde herziening 22 oktober 2013[1] Het betreft een gebouw op de hoek van de Lambermontlaan en de Jacques Rayéstraat. De bouwvergunning werd in januari 1929 aangevraagd door een legerkolonel die er snel de brui aan gaf, blijkbaar door de moeilijkheden veroorzaakt door het concordaat van zijn aannemer. Bossuyt kocht het onafgewerkt gebouw over en diende in november 1930 een aanvraag in “tot afwerking van de bouw van het huis”. De oorspronkelijke plannen van 1929 lijken niet van de hand van Bossuyt.
[2] De studie van het gewapend beton werd uitgevoerd door Arthur D’Havé.
[3] Onder andere voor het inmiddels verdwenen nummer 81, en voor het nummer 145.
[4] Andere reeds teruggevonden verbouwingen door Bossuyt zijn: Eugène Demolderlaan 31 (1935, bijgebouw), Vleugelsstraat 100 (1935, verhoging), Koninginneplein 25 (1935, gevelwijziging), Prinses Elisabethlaan 59 (1935, bijgebouw), Franz Binjéstraat 7 (1936, terras), Désiré Desmedtstraat 1A en 62 (1936, verbouwingen), Camille Simoensstraat 39 (1937, WC), Koninklijke Sint-Mariastraat 197 (1938, WC), Voltairelaan 99 (1938, verbouwingen), Paleizenstraat 57 (1939, WC), Vandermeerschstraat 18 (1946, plaatjesbekleding hoofdgevel), Vandeweyerstraat 15 (1947, restauratie verwoest gebouw), Désiré Desmedtstraat 68 (1949, verandavergroting), Vandermeerschstraat 24 (1951, verhoging; 1952, WC; 1954, bijgebouw), Voglerstraat 37 (1955, interieurverbouwing), Waelhemstraat 3 (1955, gevelverbouwing gelijkvloerse verdieping), Vandeweyerstraat 72 (1957, similibakstenen), Van Dyckstraat 61 (1957, verdiepen 1ste verdieping).
[5] In feite betreft het een verbouwing van een bekelderde garage met twee ingangspoorten, aanpalend aan de tuin van het huis Daillystraat 102 tot een woonhuis met twee bijkomende verdiepingen.


Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen