Henri De Roy

Volgens de huidige stand van de research schijnt Henri De Roy zijn beroep te hebben aangeleerd bij zijn vader, ook Henri, een aannemer die onder andere de bouw verwezenlijkt heeft, in 1884, van het atelier van Jacques de Lalaing in de nu naar die beeldhouwer genoemde straat in Brussel.

Bij zijn debuut in de architectuur, rond 1906, kreeg Henri De Roy zoon enige naam of faam door een huis in de Henri Bergéstraat in Schaarbeek, alsook door het huis Stocquart in de Vredestraat te Geraardsbergen. Hij woonde toen in de Helmetsesteenweg 153, dat hij na de Grote Oorlog verliet voor een huis te Etterbeek, Koningsveldstraat 34. Later verplaatste hij zijn woonplaats naar het prestigieuze gebouw dat hij optrok op de hoek van de Opaal- en Eugène Plaskylanen en van het de Jamblinne de Meuxplein. In Schaarbeek is ook een gebouw van hem gekend op het François Rigaplein (nr. 7). De Roy was lid van de Beroepsvereniging van Belgische Architecten.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen