Henri Lafontaine

Henri Lafontaine werd in Sint-Joost-ten-Node geboren op 9 april 1876.

Na geslaagd te zijn in het examen van expert-landmeter, huwt hij in 1902 te Brussel de Antwerpse Catherine Gaethofs, die hem het jaar nadien een zoon Charles schenkt.

Hij vestigt zich in Sint-Lambrechts-Woluwe, Albertynlaan 55[1], waar in 1912 een tweede zoon René geboren wordt.

Voor het gebouw op de hoek van het de Jamblinne de Meuxplein en de Rassonstraat, tekent hij in 1914 verbouwingsplannen die ten gevolge van heet uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet uitgevoerd worden. De wijzigingen die aan de gevel aangebracht werden na de oorlog zijn heel simpel gebleven. Waarschijnlijk was Lafontaine in 1897 de ontwerper van dit huis dat lange tijd een café was.

De vaardigheden van Lafontaine in onder andere elegantie zijn meer te lezen in de gevel van het naburige huis in de Rassonstraat 107.

In de Edelstenenwijk heeft Lafontaine nog het nummer 35 van de Charbolaan gebouwd, alsook, in 1907, het nummer 173 van de Victor Hugostraat.

Lafontaine heeft ook veel gebouwd aan de Belgische kust.

Hij overlijdt in zijn huis in Woluwe op 30 december 1937.

Pierre Dangles, 11 juni 2012[1] Het huis krijgt de eer van een publicatie in het tijdschrift La Maison Moderne , jaargang III, plaat 108.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen