Het Project

Uittreksel uit de kandidatuurstelling bij Leefmilieu Brussel in oktober 2010:

Het Wijkcomité, voluit Comité de Quartier Opale-Opaal Wijkcomité, bestaat al enkele jaren en organiseert voornamelijk buurtfeesten. Met dit project wensen wij, in overeenstemming met de desiderata van de bewoners zoals ze geuit werden tijdens de feesten van de vorige jaren, naast het meestal vluchtige van de festiviteiten, blijvende wijzigingen aanbrengen zowel in de aanblik van de wijk als in de geestesgesteldheid van de bewoners.

Wij zijn ervan overtuigd dat die wijzigingen des te meer kans op slagen hebben als ze bewerkstelligd worden door kleine eenvoudige gebaren die een ieder van ons gemakkelijk kan uitvoeren. Daarom hebben wij ons project, opgesteld naar aanleiding van het centennium van enkele van onze straten, Honderd en een gebaren voor honderd jaren genoemd. Wat we willen realiseren, moet blijvend zijn, minstens voor de volgende honderd jaar… Als de bewoners van de wijk op het einde van het jaar 2011 trots zijn (en dat zullen ze als we al deels slagen) op hun wijk en op de gestelde gebaren dan zullen die gebaren blijven duren en overgeleverd worden.

Sommige gebaren betreffen het uitzicht van de wijk maar veel van de informatie en vormingen die voor alle belangstellende bewoners van de wijk worden aangevraagd houden een grotere bewustwording in van het belang van de gebaren die moeten gesteld worden voor een hogere levenskwaliteit en voor een duurzaam resultaat. Vele wijkbewoners zijn bewust van de noodzaak aan kleine gebaren om verbeteringen aan hun dagelijks leven aan te brengen; zij zijn vragende partij voor een dergelijk project dat aan elk van hen slechts voordelen kan bezorgen.

Wij stellen in onze kandidatuur voor op verschillende thema’s te werken. Wij beseffen dat de omvang van het programma dat we presenteren aanzienlijk is maar wensen aan de bewoners tijdens onze openingsactiviteit een brede waaier aan ideeën voor te leggen. De bewoners kunnen dan op hun beurt hun behoeften en “goesting” uiten ten opzichte van onze voorstellen.

De thema’s die we voor ogen hebben zijn

 • Energie – het betreft het verstrekken van inlichtingen over de kleine gebaren die on in staat stellen ons verbruik te verminderen, eventueel over te gaan tot het vormen van gezamenlijke aankoopgroepen…
 • Duurzame voeding – door informatie te verschaffen over het effect van onze voedingsgewoonte en door het laten kennis maken met Bio-mandjes en met de SAGALs (Solidaire Aankoopgroepen voor Associatieve Landbouw)
 • Zachte mobiliteit – de wijk beschikt over aanzienlijke openbaar vervoersmiddelen ; de fiets is ook een vervoermiddel dat we willen promoten. Deze mogelijkheden doen kennen lijkt ons belangrijk om het aantal individuele verplaatsingen met de wagen te doen verminderen.
 • Valorisering van het natuurpatrimonium – Dit thema verenigt twee ideeën die ons na aan het hart liggen. Beide worden beschouwd als pedagogische projecten die met de vijf scholen in de wijk kunnen uitgewerkt worden:
  • 1 – het aanmoedigen van beplantingen rond de bestaande bomen en het plaatsen van nestkastjes voor de stadsfauna
  • 2 – het aanleggen van een gemeenschappelijke wijkmoestuin in samenspraak met de directie van de scholen die over een terrein beschikken)
 • Eco-consumptie – weten is al handelen; beter bekijken wat in onze caddy ligt lijkt ons essentieel om onze ecologische voetafdruk te verminderen en maakt deel uit van die kleine gebaren die we kunnen realiseren. Voor dit thema wensen we de Colruyt van onze wijk (Roodebeeklaan) als partner.
 • Afvalbeheer  – de verplichting tot sorteren is geen beletsel voor foute gebaren. Vele wijkbewoners weten niet hoe correct te sorteren, zelfs niet waar het afval te laten. Opvoeding tot sorteren en de identificatie van de verscheidene afvalophalingsplaatsen lijkt ons belangrijk. Dit zou kunnen leiden tot het aanleggen van een wijkcompost.
 •  Versterking van de sociale banden – door dit thema zoeken we de cohesie tussen de bewoners te vergroten. Daarom stellen wij een lokale DUS (Dienstuitwisselingsysteem) en een “Geverij” voor ter aanmoediging van het in betrekking plaatsen van de inwoners. Uiteraard gebeurt dit ook door het handhaven van onze wijkfeesten.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen