Miguel Navarro

De Spanjaard Miguel Navarro wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse schilders en beeldhouwers in Europa.

Hij werd geboren in 1945 in Valencia en het is in deze stad dat hij in 1968 aan zijn eerste groepstentoonstelling deelneemt.

Zijn beginwerken uit de jaren ’60 zijn gekenmerkt door een picturalisme dat hijzelf als expressionistisch beschouwt, maar in de jaren ’70 evolueert hij naar de creatie van sculpturale landschappen die hij Ciutats (steden) noemt. Ook kind van zijn tijd : zijn werk schommelt permanent tussen het landelijke en het stedelijke, tussen het natuurlijke en het kunstmatige.

De jaren ’80 kennen de verschijning van grote solitaire of autonome vormen of groepen van stukken van verschillende grootte.

Het is de combinatie van deze twee uitdrukkingswijzen die men terugvindt in zijn creatie voor de renovatie van het de Jamblinne de Meuxplein in 1994.

 

Pierre de Thaille, februari 2012

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen