Nieuwsjes

Overlijden

Wij vernemen het overlijden, op 6 december jongstleden, van de heer Nicolas Jageneau, pionier in de audiovisuele sector in België en gedurende lange tijd bewoner van het de Jamblinne de Meuxplein. Hij heeft gedurende jaren geijverd voor de renovering van het plein.

Print

Geboorte

Mevrouw Karpoff, Opaliaanse, is voor de derde maal grootmoeder door de geboorte, op 6 september 2011, van Margaux, dochter van Charlotte en Mathieu de Brouwer.

Print

Overlijden

De Heer François Lejeune, Fredericaal, gekend en geliefd figuur uit de wijk, is op 6 september 2011 overleden.

Print

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen