Perimeter van het project

De perimeter van het project? De hele Opaalwijk!

Uittreksel uit de motivering van de Jury Duurzame wijken 2010-2011 :

De jury oordeelt dat de voorgestelde perimeter [van het project] pertinent en coherent is en heeft de aanwezigheid van een kaart ter identificatie van de wijk op prijs gesteld.

 De jury onderstreept de kwaliteit van de beschrijving van de wijk in het kandidatuurdossier, uitgebreid en op adequate en genuanceerde wijze het accent leggend op de karakteristieken van het grondgebied (harmonieus en vredig sociaal leven, mix van leeftijden en nationaliteiten…, zeer toegankelijke wijk en goed bereikbaar met openbaar vervoer, Villo- en Cambio-stations, sterk doorgangsverkeer…, vele bomen maar trottoirs in slechte staat…, aanwezigheid van het de Jamblinne de Meuxpark…)

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen