Sylvain Cassart

Sylvain Cassart is geboren in Maredret, gehucht van de Naamse gemeente Sosoye[1] (sinds de gemeentefusies Anhée), op 14 september 1887.

Net voor de Eerste Wereldoorlog huwt hij een meisje uit Antwerpen, Jeanne Coffo, die hem twee dochters zal schenken, maar na de oorlog, vermits hij die vier jaar doorbrengt in een regiment van de Genietroepen.

Zijn hele leven lang is hij tekenaar, dat in vele architectenkantoren onmisbaar beroep. In het midden van de jaren 1920, wordt hij aangeworven door het stedenbouwkundig bestuur van de gemeente Schaarbeek.

Men kan zich gemakkelijk de trots indenken waarmee hij, op 25 juin 1928, op zijn dienst een bouwaanvraag indient voor zijn eigen huis op het nummer 162 van de Diamantlaan. Met zekere hand heeft hij de bouwplannen ondertekend: Sylvain Cassart, dessinateur-architecte[2].

Na zijn pensioen verhuist hij naar Sint-Lambrechts-Woluwe, waar hij op 27 september 1967 overlijdt, enkele dagen na zijn 80ste verjaardag.

Pierre Dangles, 24 november 2013[1] Sinds de gemeentefusie maakt Sosoye deel uit van Anhée.
[2] De titel architect was toen nog niet beschermd.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen