Uitvoering van het project

Van april 2011 tot maart 2012 worden u ontmoetingen met buren, conferenties, tegelijkertijd aangename en informatieve animaties voorgesteld.

Al die activiteiten zullen, in min of meerdere mate, gelinkt zijn aan duurzame ontwikkeling, de verbetering van het dagelijks leven in onze wijk, de versterking van de samenhorigheid onder de bewoners van de Opale-Opaalwijk.

Maar het project van duurzame wijk moet door de bewoners van de wijk gedragen worden. Alle mensen van goede wil zijn nuttig en nodig.

U kan vriend / vriendin van het project worden door u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het project. Laat hiervoor uw adresgegevens achter bij het Opaal Wijkcomité / Comité de quartier Opale, Opaallaan 11 of laat uw elektronisch adres achter door hier te klikken.

U kan deelnemer aan het project worden door de ontmoetingen, conferenties en animaties bij te wonen of andere steun te bieden.

U kan ambassadeur van het project in uw straat of laan worden door onze affiches en muurkranten aan uw venster te hangen of de affiches en flyers in de brievenbussen te verdelen.

U kan lid worden van het project door u in te schrijven in een of meerder themagroepen.

Het zijn alle kleine gebaren van elk van ons die zullen beslissen over de omvang van het duurzaam succes van het project.

Fin de commentaires/ Einde van opmerkingen